مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

 

 

  •    مهندس مهرداد احمدی

 

  •   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

 

  •   سمت: مدیر آزمایشگاه کنترل موادغذایی-آرایشی و بهداشتی

 

 

  •   تلفن تماس:31382803-076