×
اخبار| EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences
   • بندرعباس - گلشهر - خیابان دانشگاه - ضلع غربی بیمارستان خلیج فارس
  • تلفن:076-07633758552
  • كدپستی: 7919783142
  • پست الکترونیک: fda@hums.ac.ir


  • سال 1400: تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved