مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر شهرستان پارسیان

 

ردیف

نام مرکز

ساعت کاری

نشانی مرکز

شماره تماس

1

امید

4الی8شب

پارسیان-خیابان معلم-طبقه بالای پیتزا زیتون

07644624747

2

سروش

4الی8شب

پارسیان-خیابان رازی-روبروی داروخانه رحمانی

07644622048