مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر شهرستان قشم

 

ردیف

نام مرکز

ساعت کاری

نشانی مرکز

شماره تماس

1

سینا

8الی12

4الی8شب

قشم-رمکان-ساختمان حسنی-طبقه1

07635278449

2

راه نو

8الی12

4الی8شب

قشم-خیابان ولی عصر-روبروی بیمارستان

07935228203

3

شفا

8الی12

4الی8شب

قشم-میدان شفا

07635222741

4

مهرگان

4الی8شب

قشم-بلوارولی عصر-کوچه علی ابن ابیطالب

07635224048

5

آینده روشن

4الی8شب

قشم- بلوارولی عصر-ساختمان طاهری-طبقه2

07635226198

6

پارسیان

8الی12

4الی8شب

قشم-خیابان ولی عصر-میدان شهدا-جنب بیمارستان

07635225345

7

ناجی

4الی8شب

قشم-خیابان ولی عصر-جنب آزمایشگاه دکتر جعفری

07635224404

8

التیام

4الی8شب

قشم-روبروی داروخانه شبانه روزی-ساختمان مهرگان

 

9

ساحل

4الی8شب

خروجی درگهان-خیابان رسول اکرم

ن

10

حیات سبز

4الی8شب

درگهان-جنب داروخانه سینا محله کلات

07635262863

11

نیما

4الی8شب

روستای طبل-روبروی داروخانه شفا

07635751553

12

آتیه

8الی12

4الی8شب

روستای سوزا-خیابان صلاح الدین ایوبی

07635348388

13

کسری

4الی8شب

روستای هلر-طبقه دوم بانک صادرات

07661984777