مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر شهرستان جاسک

 

ردیف

نام مرکز

ساعت کاری

نشانی مرکز

شماره تماس

1

سینا

4الی8شب

جاسک-خیابان فرمانداری-طبقه فوقانی بانک ملی

07635220353

2

ققنوس

4الی8شب

خیابان معلم-پشت فروشگاه فرهنگیان

07642521120

3

هور

4الی8شب

خیابان شهیدبهشتی-کوچه آموزش2

07642521117

4

امید

4الی8شب

کوچه روبروی بانک ملت-روبروی وحید

09038081759

5

شفا

8الی12

لیردف-اول خیابان بخشداری قدیم

07658565438