محصولات غیرمجاز

 

 

طبق نامه مورخ 07/ 09/ 1402 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخصوص محصول چیپس سیب زمینی با نام تجاری ایفل با شماره پروانه بهداشتی ساخت 18551 / 56 و به نشانی اشتهارد منطقه صنعتی کوثر، اعلام می دارد شماره پروانه بهداشتی محصول مذکور جعلی می باشد.

 

نامه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


طبق نامه مورخ 03/ 08/ 1402 معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص محصول نمک تصفیه شده ید دار با نام تجاری تارا، به استحضار می رساند پروانه بهداشتی ساخت محصول مذکور به شماره 14247 / 32 جعلی می باشد.

 

نامه معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران


طبق نامه مورخ 30/ 07 / 1402 معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان درخصوص محصول بادام زمینی روکش دار با طعم پیتزا با شماره پروانه بهداشتی ساخت 19164 / 36 تولید شرکت طلوع طعم شیراز، به استحضار می رساند پروانه بهداشتی ساخت محصول مذکور جعلی می باشد.

 

نامه عاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان


طبق نامه مورخ 30/ 07 / 1402 معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی درخصوص محصول پودرسنتی قاووت با نام تجاری خاتون با شماره پروانه بهداشتی ساخت 1076 / 42، به استحضار می رساند شماره پروانه بهداشتی ساخت محصول مذکور جعلی می باشد.

 

نامه معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی


طبق نامه مورخ 19/ 07 / 1402 مدیریت  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد درخصوص محصول بستنی سنتی با نام تجاری تگرگ، به استحضار می رساند محصول مذکور فاقد پروانه بهداشتی ساخت می باشد.

نامه مدیریت  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد


طبق نامه مورخ 19/ 07 / 1402 سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص محصول نمک با نام تجاری گلنوش، به استحضار می رساند پروانه بهداشتی ساخت محصول مذکور جعلی می باشد.

 

نامه سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد


طبق نامه مورخ 19/ 07 / 1402 سرپرست  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درخصوص محصول پروتئین سویا با نام تجاری سما تولید شرکت صنایع غذایی بهبهان سما توئلی، اعلام می دارد پروانه بهداشتی ساخت محصول مذکور(1-1237/ 56) جعلی می باشد.

 

نامه سرپرست  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان


طبق نامه مورخ 18 / 07 / 1402 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان درخصوص محصول آب آشامیدنی با نام تجاری کانی، اعلام می دارد محصول مذکور فاقد پروانه بهداشتی ساخت می باشد.

 

نامه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان


طبق نامه مورخ 13 / 06 / 1402 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جیرفت درخصوص ابطال پروانه بهداشتی ساخت محصول آب معدنی ( روی بطری بصورت جت پرینت آب آشامیدنی درج شده است ) تولید شرکت آب معدنی زلال سبزواران (جعل نام شرکت گوهرنوش سبزواران روی لیبل) با نام تجاری زلال و شماره پروانه ساخت 10311 / 42، غیر مجاز می باشد.

 

نامه معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جیرفت


طبق نامه مورخ 23/ 08/ 1402معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درخصوص محصول پروتئین سویا با نام تجاری تادباک به شماره پروانه ساخت 1-1601 / 21، اعلام می دارد پروانه بهداشتی ساخت محصول مذکور جعلی می باشد.

 

نامه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


طبق نامه مورخ 28/ 08/ 1402 معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین درخصوص محصول سرکه با نام تجاری آریا به شماره پروانه بهداشتی ساخت 10442 / 38، اعلام می دارد شماره پروانه بهداشتی ساخت محصول مذکور جعلی می باشد.

 

نامه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین


طبق نامه مورخ 27/ 08/ 1402 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان درخصوص محصول سرکه با نام تجاری افرا با تاریخ تولید 17 / 07 / 1402 و انقضاء 17 / 07 / 1404، اعلام می دارد شماره پروانه بهداشتی ساخت محصول مذکور جعلی می باشد، همچنین محصول سرکه تقطیری با نام تجاری مهستان قزوین با تاریخ تولید 5 / 1402 و انقضاء 05 / 1404 و تاریخ تولید 1401 و انقضاء 1403 به علت جعل نام تجاری و آدرس محل غیرمجاز می باشد.

 

نامه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان


طبق نامه مورخ 29/ 08/ 1402 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخصوص فرآورده نان قندی سبوس دار با نام تجاری محمد، اعلام می دارد محصول مذکور فاقد پروانه بهداشتی ساخت می باشد.

 

نامه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


طبق نامه مورخ 24/ 08/ 1402 معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مرکزی درخصوص محصول لواشک سیخی با نام تجاری لاریسا، اعلام می دارد پروانه بهداشتی ساخت محصول مذکور جعلی می باشد.

 

نامه معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مرکزی


طبق نامه مورخ 24/ 08/ 1402 معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مرکزی درخصوص محصول رشته آش با نام تجاری طلوع، اعلام می دارد پروانه بهداشتی ساخت محصول مذکور تعلیق گردیده است.

 

معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مرکزی


طبق نامه مورخ 22/ 08/ 1402 مدیر غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ساوه درخصوص محصول نمک با نام تجاری ریحان و نمک با نام تجاری آیناز، اعلام می دارد پروانه بهداشتی ساخت درج شده بر روی محصولات مذکور جعلی می باشد.

 

نامه مدیر  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ساوه


طبق نامه مورخ 20/ 08/ 1402 سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درخصوص محصول نمک تصفیه شده یددار با نام تجاری اوشان، اعلام می دارد نام شرکت تولید کننده (شرکت کیان باداس) و پروانه بهداشتی ساخت به شماره 13226/ 22درج شده بر روی محصول مذکور جعلی  می باشد.

 

نامه سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان


 طبق نامه مورخ 20/ 08/ 1402 معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین درخصوص محصول سرکه با نام تجاری افرا،اعلام می دارد پروانه بهداشتی ساخت به شماره 11523 / 38 درج شده بر روی محصول مذکور جعلی می باشد.

 

نامه معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین


طبق نامه مورخ 23/ 07 / 1402 معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص محصول رشته آش با شماره پروانه ساخت بهداشتی 2406 / 26، اعلام می دارد پروانه بهداشتی ساخت محصول مذکور جعلی می باشد.

 

نامه معاون  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد


طبق نامه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مرکزی  مورخ 1402/08/08 درخصوص محصول رشته آش با نام تجاری راهیل تولید شده توسط شرکت بسیم اراک،  محصول مذکور بعلت عدم تمدید پروانه بهداشتی ساخت، استفاده از مواد اولیه تاریخ مصرف گذشته و مواد اولیه فاقد پروانه ساخت و همچنین عدم حضور مسئول فنی در زمان تولید غیرمجاز می باشد.

 

دانلود نامه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مرکزی


طبق نامه مورخ 1402/06/04 مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو محصولات آرایشی و بهداشتی ذیل فاقد هرگونه مجوز بهداشتی معتبر می باشند.

1- کرم لیفت PEARL EXTRACT با نام تجاری Qibe

         

2- کرم روشن کننده با نام تجاری GOLD SMILE

3- شامپو بدن با نام تجاری BIOAOUA

      

دانلود نامه سازمان غذا و دارو حاوی مشخصات محصول


طبق نامه مورخ 1402/06/05 مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو محصولات آرایشی و بهداشتی ذیل فاقد هرگونه مجوز بهداشتی معتبر می باشند.

 

1- انواع محصولات ماشین ظرفشویی شامل قرص، پودر، نمک، جرم گیر، مایع براق کننده با نام تجاری FINISH

        

2- قرص ماشین ظرفشویی با نام تجاری FAIRY

 

        

 

دانلود سازمان غذا و دارو حاوی مشخصات محصول


طبق نامه مورخ 1402/05/30 مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو محصولات آرایشی و بهداشتی ذیل فاقد هرگونه مجوز بهداشتی معتبر می باشند.

 

1-ژل ماشین ظرفشویی با نام تجاری FINISH

 

                

 

2-پودر ماشین لباسشویی با نام تجاری ARIEL

 

          

دانلود نامه سازمان غذا و دارو حاوی مشخصات محصولات


مطابق نامه مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو مورخ 1402/05/31 محصول شامپو زردچوبه با نام تجاری عاشق بهار فاقد مجوز بهداشتی معتبر می باشد.

            

دانلود نامه سازمان غذا و دارو حاوی مشخصات محصول


 

طبق نامه مورخ 1402/06/07 مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو محصولات آرایشی و بهداشتی ذیل فاقد هرگونه مجوز بهداشتی معتبر می باشند.

 

1-صابون WHITENING SOAP با نام تجاری Goree

 

   

 

2-سرم ضدجوش با نام تجاری Neutrogena

 

     

 

3- دستمال کاغذی با نام تجاری ALMAS

 

  

 

دانلود نامه سازمان غذا و دارو حاوی مشخصات محصول


 

طبق نامه مورخ 1402/06/04 مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو محصولات آرایشی و بهداشتی ذیل فاقد هرگونه مجوز بهداشتی معتبر می باشند.

 

1-محلول دهانشویه حاوی 0.2 درصد سدیم فلوراید با نام تجاری هلو فرش

2-دهانشویه مناسب دندان های حساس با نام تجاری هلو فرش

3-دهانشویه کامل با نام تجاری پلاسترین

 

دانلود نامه سازمان غذا و دارو حاوی مشخصات محصول


محصولات آرایشی و بهداشتی ذیل فاقد هرگونه مجوز بهداشتی معتبر می باشند.

 

1-محصول سرم دور چشم 24k Gold serum و سایر محصولات از جمله : حجم دهنده فوری لب، ماسک لب، اسکراب، رژ لب با نام تجاری karite

      

2-- پنکیک با نام تجاری LUXURY

  

3-روغن مو با نام تجاری AMLA GOLD

     

دانلود نامه سازمان غذا و دارو


طبق نامه معاونت غذا و داروی آبادان مورخ 1402/05/29 فرآورده نمک تولید شرکت NSKA trading واقع در گرمسار فاقد شماره پروانه بهداشتی ساخت می باشد.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی آبادان


طبق نامه معاونت غذا و داروی اصفهان مورخ 1402/05/23 پروانه های بهداشتی شرکت لبنیات قطره طلائی گلپا با نام تجاری گل دره ابطال گردید.

دانلود لیست پروانه های ساخت ابطال شده


طبق نامه معاونت غذا و داروی قم مورخ 1402/05/22 پروانه بهداشتی بسته بندی انواع سبزی خشک و انواع میوه خشک به شماره های 39/14054 و 39/14055 با نام تجاری های لایف ، شرکت فرشته ماه آسمانی ابطال گردید.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی قم


طبق نامه معاونت غذا و داروی کرمانشاه مورخ 1402/05/21 پروانه بهداشتی ساخت محصول عطر با نام تجاری رویال کاور با شماره پروانه ساخت 1178/ظ/43 تولید شده در واحد تولیدی آرشیدا طب پارسه غرب ابطال گردید.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی کرمانشاه


طبق نامه معاونت غذا و داروی کرمانشاه مورخ 1402/05/21 پروانه بهداشتی ساخت واحد تولیدی فریده احمدی با نام تجاری صحرا ابطال گردید.

دانلود لیست پروانه های ساخت ابطال شده


طبق نامه معاونت غذا و داروی کرمان مورخ 1402/05/17 پروانه های بهداشتی ساخت واحد نان ماشینی شهید باهنر (تعاونی فرهنگیان سحاب) با نام تجاری نوبیا بدلیل عدم تمدید پروانه های بهداشتی ساخت ابطال گردید.

دانلود لیست پروانه های ساخت ابطال شده


طبق نامه معاونت غذا و داروی قزوین مورخ 1402/05/02 پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری و پروانه و پروانه های ساخت واحد تولیدی صنایع نیمروز بویین به شرح ذیل باطل گردید.

دانلود لیست پروانه های ساخت ابطال شده


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی کرمان مورخ 1402/05/09 شماره پروانه ساخت محصول آلوچه با برند نارمینا 21/11584 جعلی می باشد.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی کرمان


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی قزوین مورخ 1402/05/02 با توجه به تعطیلی واحد تولیدی تعاونی ایثارگران میثاق انصار و همچنین اتمام اعتبار پروانه های ساخت، پروانه های ساخت به شرح جدول ذیل ابطال گردید.

عنوان شماره نام تجاری
نشاسته 38/10263 محصولات تکنام
گلوتن 38/10264 محصولات تکنام

دانلود نامه معاونت غذا و داروی قزوین


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی کرمان مورخ 1402/05/04  پروانه های بهداشتی محصولات واحد کیامهری به شرح ذیل ابطال گردید.

دانلود لیست پروانه های ساخت ابطال شده


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی اصفهان مورخ 1402/05/07 پروانه بهداشتی کارگاهی آقای علی اکبر امینی با نام تجاری مقوا بهداشتی فوکا ابطال گردید.

شماره پروانه ساخت: 1-15/1604  نام فرآورده: جعبه مقوایی خوراکی

دانلود نامه معاونت غذا و داروی اصفهان


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی قزوین مورخ 1402/05/02 پروانه تاسیس و بهره برداری و پروانه های ساخت واحد تولیدی فراز البرز ابطال گردید.

دانلود لیست پروانه های ساخت ابطال شده


 

فرآورده غیرمجاز لواشک با نام تجاری شیرین داد و شماره پروانه 21/14656 فاقد اعتبار می باشد.

فرآورده غیرمجاز پودر کاکائو با نام تجاری کهربا و شماره پروانه 50/136462 جعلی می باشد.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی خراسان رضوی


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی اصفهان مورخ 1402/05/07 محصول ویفر با نام تجاری شاهان یار و شماره پروانه 1-15/1686 لغو دائم (ابطال) گردید.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی اصفهان


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی کرمان مورخ 1402/05/04 محصول عصاره زعفران با نام تجاری عرقیات و شربتی جات گیاهی عظیمی اعلام می دارد بعلت عدم درج شماره پروانه بهداشتی معتبر، محصول فوق غیرمجاز اعلام می گردد.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی کرمان


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی مرکزی مورخ 1402/05/09 با توجه به تعطیلی واحد و خروج تمامی تجهیزات  خط تولید، پروانه تاسیس و بهره برداری شرکت بهین پخت سارینا به شماره 13/1088 و پروانه شناسه نظارت کارگاهی نان لواش با نام تجاری ترنم به شماره پروانه 1-13/1088 تعلیق گردید.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی کرمان


 

فرآورده غیرمجاز قاووت اصیل کرمان چهل گیاه (خشخاشی) با نام تجاری الامیر و شماره پروانه 42/101347 جعلی می باشد.

فرآورده غیر مجاز سوهان با نام تجاری ثامن و شماره پروانه 1-39/1353 فاقد اعتبار می باشد.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی خراسان رضوی


 

طبق نامه معاون غذا و داروی کرمان مورخ 1402/05/10 در خصوص محصول آلوچه با برند شاهین به شماره پروانه ساخت 21/89271 ،شماره پروانه ذکر شده مورد تایید نبوده و جعلی می باشد.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی کرمان


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی زاهدان مورخ 1402/04/21 در خصوص واحد کارگاهی دستمال کاغذی کاوند به شماره پروانه 1-29/1004 و نام تجاری باچیدا، نظر به عدم فعالیت و اعتبار پروانه بهداشتی شناسه نظارت کارگاهی مجددا به مدت 6 ماه دیگر تعلیق می گردد.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی زاهدان


 

با توجه به نامه معاونت غذا و داروی قزوین مورخ 1402/05/02 پروانه های ساخت واحد تعاونی تولیدی عرشیا نوش لیا با نام تجاری لطافت ابطال گردید.

عنوان شماره نام تجاری
شیر پاستوریزه نیم چربی 38/12003 لطافت
دوغ گرمادیده بدون گاز با طعم نعناع 38/12212 لطافت
شیر پاستوریزه کم چرب 38/13320 لطافت

دانلود نامه معاونت غذا و داروی قزوین


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی نیشابور مورخ 1402/05/04، پروانه ها بهداشتی واحد تولیدی بهاره قندهاری با نام تجاری گردسنگ با توجه به خروج دستگاه ها و ماشین آلات از محل کارگاه به شرح ذیل ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردید.

دانلود لیست پروانه های ابطال شده


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی شهید بهشتی مورخ 1402/05/07 در خصوص استعلام صحت و سقم مجوز بهداشتی به شماره 34/17258 مربوط به محصول آلوچه دانه دانه با نام تجاری هورا قاسمی و نمکی قاسمی تولید شرکت سارینا نشاط درفام به استحضار می رساند: پروانه های این شرکت در مورخ 1402/04/11 کمیته قانونی این معاونت تعلیق گردیده است.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی شهید بهشتی

دانلود نامه معاونت غذا و داروی مرکزی


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی کرمانشاه مورخ 1402/04/31 در خصوص نمک دریایی کیمیا با شماره پروانه بهداشتی ساخت 22/10193 شماره مجوز مذکور از تاریخ 1400/05/26 فاقد اعتبار بوده و واحد تولیدی مجاز به تولید و عرضه محصولات پس از انقضای تاریخ اعتبار پروانه ساخت نمی باشد.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی کرمانشاه


 

طبق نامه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورخ 1402/05/02 پروانه های و 69/1010 1-69/1010 کیک با نام تجاری کامیابی بدلیل عدم تمدید پروانه های بهداشتی ساخت ابطال گردید.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی کرمان


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی قم1402/04/31 کلیه پروانه های بهداشتی کارگاه تولید سوهان آقای علی ساجدی با نام تجاری سوهان علی ساجدی ابطال گردید.

نام واحد تولیدی نوع پروانه نام محصول شماره پروانه نام تجاری
کارگاه آقای علی ساجدی تاسیس و بهره برداری کارگاهی سوهان 39/1033 -
کارگاه آقای علی ساجدی شناسه نظارت کارگاهی سوهان 39/1033-1 سوهان علی ساجدی

دانلود نامه معاونت غذا و داروی قم


 

دانلود نامه لیست اقلام آرایشی و بهداشتی غیر مجاز مورخ 1402/05/01 سازمان غذا و دارو

دانلود تصاویر مربوط به اقلام غیر مجاز


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی سیرجان به دلیل غیرفعال و تعطیل بودن واحدهای آقای کورکی (تولید کننده سبزی منجمد مخلوط، سبزی منجمد ساده، سبزی ساده) با نام تجاری خوش طعم ، واحد حاج محمود جان آقایی (تولید کننده مسقطی، قوتو چهل گیاه، قوتو مخلوط) با نام تجاری شیرینی جان آقایی ، واحد آریا حشمت کویر (پسته خام، پسته فرآوری شده) با نام تجاری بابا مرشد ابطال گردید.

دانلود لیست پروانه های ابطال شده


 

محصول با مشخصات مندرج در جدول ذیل غیرمجاز و فاقد پروانه ساخت می باشد.

نام فرآورده نام تجاری فاقد/تعلیق/جعلی نام تولید کننده تاریخ تولید، انقضاء و سری ساخت
محصولات شکری (انواع نقل و نبات) صدف تویسرکان فاقد پروانه ساخت برادران اصفهانی فاقد هرگونه تاریخ و سری ساخت

دانلود نامه معاونت غذا و داروی اسدآباد


 

 دانلود نامه مورخ 1402/05/07 سازمان غذا و دارو در خصوص فرآورده های غیرمجاز آرایشی و بهداشتی

 


 

طبق نامه مورخ 1402/05/03 سازمان غذا و دارو دستمال کاغذی با نام تجاری هانی غیر مجاز بوده و فاقد پروانه ساخت می باشد.

نام محصول غیرمجاز نام تجاری مشخصات محصول اقد/ تعلیق/ ابطال / جعل پروانه ساخت/ کد بهداشتی/ مجوز ورود مستندات
دستمال کاغذی

هانی

HANI

فاقد مشخصات معتبر، مطابق ماده 11 و  ضوابط این اداره کل از جمله پروانه بهره برداری، پروانه ساخت معتبر، تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت

آدرس مندرج: مشهد شهرک صنعتی کلات، فاز یک، قطعه 223

فاقد فاقد مجوز بهداشتی معتبر به استناد نامه شماره 3229 مورخ 1402/04/21 معاونت غذا و داروی نیشابور و مستندات آمار این اداره کل

دانلود نامه سازمان غذا و دارو


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی قم مورخ 1402/04/27 کلیه پروانه های بهداشتی کارگاه تولید سوهان آقای مرتضی البرزی با نام تجاری سوهان مرتضی البرزی به دلیل عدم اقدام به ثبت منبع و تمدید اعتبار پروانه بهداشتی ساخت محصول ابطال گردید.

نام واحد تولیدی نوع پروانه نام محصول شماره پروانه نام تجاری
کارگاه آقای مرتضی البرزی تاسیس و بهره برداری کارگاهی سوهان 39/1044 -
کارگاه آقای مرتضی البرزی شناسه نظارت کارگاهی سوهان 39/1044-1 سوهان مرتضی البرزی

دانلود نامه معاونت غذا و داروی قم


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی تبریز مورخ 1402/04/21 به استناد درخواست کارگاه آقای فرهاد ایرانفر تولیدکننده دستمال کاغذی با نام تجاری طراوت سبز مبنی بر ابطال پروانه های بهداشتی تاسیس و بهره برداری و ساخت کارگاهی به علت عدم تولید و همچنین مشاهده عدم فعالیت در چندین بازدید کارشناسی، پروانه های بهداشتی کارگاهی به شرح ذیل ابطال گردید.

 

ردیف نام پروانه نام محصول نام تجاری شماره پروانه تاریخ اعتبار
1 پروانه ساخت کارگاهی دستمال کاغذی طراوت سبز 21/1592-1 1399/12/05
2 پروانه ساخت کارگاهی دستمال توالت طراوت سبز 21/1592-2 1399/12/05

دانلود نامه معاونت غذا و داروی تبریز


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی قم مورخ 1402/04/19 به درخواست شرکت کشت و صنعت وادی سبز با نام تجاری نشاط سبز مبنی بر ابطال پروانه های بهداشتی ساخت کارگاهی آن شرکت به دلیل تبدیل وضعیت واحد تولیدی از کارگاه به کارخانه، کلیه پروانه های بهداشتی ساخت کارگاهی محصولات شرکت ابطال گردید.

لیست پروانه های بهداشتی باطل شده


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی قم ورخ 1402/04/17 کلیه پروانه های بهداشتی کارگاه تولید سوهان آقای علی گائینی و پسران به دلیل عدم اقدام به ثبت منبع و تمدید اعتبار پروانه بهداشتی ساخت محصول ابطال گردید.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی قم


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی قم مورخ 1402/04/17 کلیه پروانه های بهداشتی کارگاه تولید سوهان آقای محسن طلوعی با نام تجاری ضیافت به دلیل عدم اقدام به ثبت منبع و تمدید اعتبار پروانه بهداشتی ساخت محصول ابطال گردید.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی قم


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی اصفهان مورخ 1402/04/20 پروانه های بهداشتی ساخت کارگاهی موسسه غیرتجاری انجمن ایرانی سلیاک با نام تجاری موسسه انجمن ایرانی سلیاک شماره 2895 لغو دائم (ابطال) گردید.

لیست پروانه های بهداشتی باطل شده


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی شاهرود مورخ 1402/04/17 کلیه پروانه های بهداشتی شرکت خشکبار سبز با نام تجاری چهل دخترون ابطال گردید.

لیست پروانه های بهداشتی باطل شده


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی شاهرود مورخ 1402/04/17 کلیه پروانه های بهداشتی واحد تولیدی کاوه ضمیری با نام تجاری هیراد ابطال گردید.

لیست پروانه های بهداشتی باطل شده


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی شاهرود مورخ 1402/04/17 کلیه پروانه های بهداشتی کارخانه نان پارسی شاهوار ابطال گردید.

لیست پروانه های بهداشتی باطل شده


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی شاهرود مورخ 1402/04/17 پروانه های بهداشتی واحد تولیدی آقای حسن کریمی با توجه به درخواست مدیریت ابطال گردید.

لیست پروانه های بهداشتی ابطال شده

لیست پروانه های بهداشتی ابطال شده با نام تجاری کامجد، آماج

دانلود نامه معاونت غذا و داروی شاهرود


 

طبق نامه معاونت غذا و داروی قم مورخ 1402/04/19 کلیه پروانه های بهداشتی کارگاه تولیدی شیرینی خرمایی آقای امین خلیلی با نام تجاری هامون ابطال گردید.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی قم


 

طبق نامه مورخ 1402/04/17 معاونت غذا و داروی قم کلیه پروانه های بهداشتی کارگاه تولید گز آقای حسین فرومند با نام تجاری شیرین کام صفاهان به دلیل عدم اقدام به ثبت منبع و تمدید اعتبار پروانه بهداشتی ساخت محصول ابطال گردید.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی قم


 

طبق نامه مورخ 1402/04/25 معاونت غذا و داروی بوشهر، محصول دستمال مرطوب کودک با نام تجاری نیونینی با پروانه ساخت 1959/ظ/19 پروانه یاد شده جعلی بوده و باید برابر قانون از سطح عرضه جمع آوری گردد.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی بوشهر


 

طبق نامه مورخ 1402/04/27 معاونت غذا و داروی کرمانشاه، فرآورده غیرمجاز میوه فرآوری شده (آلبالو) با نام تجاری آب تاب که دو شماره مجوز بهداشتی 31/25392 و 48/1171/1  و آدرس بروجرد - کلیومتر 6 جاده اراک روی محصول درج می باشد محصول غیرمجاز و شماره مجوزها جعلی می باشد.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی کرمانشاه


 

محصول قرص نعنا با نام تجاری تانیان مربوط به شرکت آغ سولار شبستر با مراجعه به محل و بازرسی از سالن تولید و انبارها خط تولید قرص نعنا از تاریخ 1401/06/03 تعطیل بوده و محصولی از تاریخ ذکر شده به بازار ارسال نشده است، لذا احتمال تولید غیرمجاز محصول با جعل نام تجاری شرکت آغ سولار شبستر محتمل می باشد.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی تبریز


 

در خصوص صحت و سقم شماره پروانه ساخت (21/18881) محصول آلوچه (لواشک) با برند ترشین به استحضار می رساند با توجه به استعلام پروانه مذکور از دانشگاه ناظر بر تولید (تبریز) و جوابیه ارسالی شماره پروانه ذکر شده مورد تایید نبوده و جعلی می باشد.

دانلود نامه معاونت غذا وداروی کرمان

دانلود نامه معاونت غذا و داروی تبریز


 

با توجه به نامه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص فرآورده لواشک با نام تجاری شیرین داد، مبنی بر اینکه از زمان اتمام اعتبار پروانه ساخت (1391/01/31)  برچیده شده و تولیدات آن از نظر آن معاونت غیرمجاز تلقی می گردد.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی شهید بهشتی


 

با توجه به نامه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  پروانه فرآورده انواع میوه خشک شده ساده با شماره 2807/ظ/38 با نام تجاری زغبی مورخ 1402/04/04 ابطال گردیده است.

دانلود نامه معاونت غذا و دارو قزوین


 

با توجه به بررسی های به عمل آمده و به استناد رای کمیته فنی در تاریخ 1402/04/15 پروانه های بهداشتی ساخت کارگاهی خانم فرخنده شفیعی دستگردی با نام تجاری نازپرور به شرح ذیل لغو دائم (ابطال) گردید.

ردیف نام فرآورده شماره پروانه شماره دبیرخانه تاریخ صدور
1 دوغ گرمادیده بدون گاز با چربی 15/1488-1 11334 1398/10/19
2 دوغ گرماندیده بدون گاز با چربی با سبزیجات خشک (موسیر، نعنا،کرفس) 15/1488-1 11334 1398/10/19

پروانه تاسیس و بهره برداری به شماره 1488/.15- 11334 تاریخ 1398/10/19 به استناد دستورالعمل 675/81983 تاریخ 1398/09/13 از درجه اعتبار ساقط شده است.

دانلود نامه معاون غذا و داروی اصفهان


 

با عنایت به درخواست کتبی آقای غلامحسن احسانی در خصوص ابطال مجوزهای کارگاه تولیدی خیارشور به دلیل واگذاری واحد تولیدی، پس از طرح موضوع در کمیته فنی قانونی مورخ 1402/03/30 شناسه نظارت کارگاهی آن واحد تولیدی به شماره 1-29/1007 ابطال گردید.

نامه معاونت غذا و داروی زاهدان


 

فرآورده غیرمجاز باسلوق با نام تجاری شوکتی و شماره پروانه 3-39/1168 به استناد نامه سرپرست محترم معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم به شماره 34/25/176/پ مورخ 1402/04/12 : شماره پروانه ساخت مذکور در حال حاضر فاقد اعتبار می باشد و محصولات کارگاه مذکور مورد تایید نمی باشد.

دانلود نامه معاونت غذا و دارو خراسان رضوی


 

پروانه بهداشتی شناسه نظارت کارگاهی واحد یکتا سبز چین خرم فراورده سالاد شیرازی با توجه به عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردید.

دانلود نامه معاونت غذا و داروی نیشابور


 

پروانه های بهداشتی ساخت محصولات نان خشک جو محتوی آرد گندم و نان خشک گندم محتوی سبوس با تزئین شوید با نام تجاری "پیرعلی" باطل گردیده لذا تولید و عرضه  آنها غیر مجاز می باشد.

1402/03/06

نامه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان


 

فرآورده غیر مجاز نمک تک نفره با نام تجاری پرتو ساب فاقد اطلاعات تاریخ تولید، انقضاء و ... بر روی محصول بوده و محصول تحت پوشش دانشگاه سمنان نبوده و فاقد هرگونه سابقه در آن معاونت می باشد.

1402/02/25

نامه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان

نامه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سمنان


 

فرآورده سرکه بالزامیک مودنا با نام تجاری کیچن رز تولید کننده شرکت نگاه نوین خرمشهر اروند فاقد مجوز بهداشتی بوده و غیرمجاز می باشد.

1402/02/23

نامه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

نامه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان


 

محصول نمک تصفیه شده ید دار با نام تجاری کیان با شماره پروانه ساخت درج شده 15478 / 32 به نشانی گرمسار، شهرک صنعتی فجر به تاریخ تولید 1401/04/01 غیرمجاز بوده و شماره پروانه درج شده بر روی آن جعلی می باشد.

دانلود نامه


محصولات غیر مجاز مورخ 1401/08/09


محصول فرآوری آلوچه و زغال اخته با نام تجاری آرام ترش


در خصوص فرآورده نمک دریا با نام تجاری سوده به شماره پروانه 31/10048 و فاقد تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت، به استحضار می رساند معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور پروانه ای تحت عنوان "نمک دریا" برای شرکت نمکال سبزوار صادر نکرده است و شماره پروانه 31/10048  مربوط به نمک تصفیه شده بدون ید با منشا معدنی می باشد.

دانلود نامه


فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز مورخ 1401/05/01


فرآورده آرایشی و بهداشتی غیرمجاز  سری دوم مورخ 1401/05/01


فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز سری سوم مورخ 1401/05/01


فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز سری چهارم مورخ 1401/05/01

دانلود تصاویر محصولات


فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز سری پنجم مورخ 1401/05/01

دانلود تصاویر محصولات


فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز مورخ 1401/04/21


فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز مورخ 1401/03/23

دانلود تصاویر محصولات


لیست محصولات غیرمجاز مورخ 98/10/15


فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز مورخ 98/10/10


فرآورده های آرایش و بهداشتی غیرمجاز مورخ 98/06/11


فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز سری دوم مورخ 98/06/11


لیست محصولات غیر مجاز شماره 2 مورخ 98/05/05


جمع آوری حشره کش های غیرمجاز توزیع شده در سطح عرضه نامه مورخ 98/05/05

ضمن ارسال نامه معاون محترم بهداشت وزارت متبوع به اطلاع می رساند 300/6457 د مورخ 1398/04/25، پودر حشره کش با نام های تجاری ICONE 10WP و  ICONE 20WP از سوی این اداره کل فاقد هرگونه مجوز و پروانه بهداشتی ورود و ساخت می باشد.


لیست محصولات غیر مجاز مورخ 98/04/22


لیست محصولات غیر مجاز مورخ 98/03/27


لیست محصولات غیر مجاز مورخ 98/03/28


لیست محصولات غیرمجاز مورخ 98/02/22


لیست محصول غیرمجاز مورخ 97/10/17


لیست محصولات غیرمجاز مورخ 97/10/02


عطف به نامه شماره 6052/4/غ/ص مورخ 25/07/97 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران در خصوص محصول رب گوجه فرنگی با نام تجاری کلو شرکت سبز کلو غیر مجاز اعلام گردیده است .


عطف به نامه شماره 13178/97/505/7پ مورخ 07/06/96 معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام نمود کلیه مجوزهایی بهداشتی تولید لبنیات پاستوریزه شرکت کاله کرمانشاه به شرح ذیل ابطال گردیده است .

 

عنوان پروانه شماره نام تجاری
بهره برداری 7/505/13418-7192/پ  
ساخت بهداشتی دوغ گرمادیده بدون گاز 43/11436 کاله
ساخت بهداشتی شیر پاستوریزه کم چرب 43/11437 کاله
ساخت بهداشتی شیر پاستوریزه پرچرب 43/11438 کاله

مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم سازمان غذا ودارو ، موسسه تجاری سیتی وان و کلیه تاییدیه های صادره اعم از نشان، گواهی همایش و دوره های آموزشی آن موسسه تجاری را فاقد اعتبار اعلام نموده اند .


فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز مورخ 1397/04/30


معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ابطال مجوز شرکت رضاکاظمی با شماره م.خ/1010/38 در زمینه تولید ترشیجات و شور با نام تجاری رضاکاظمی از مورخ 28/04/97 اعلام نموده است .


لیست محصولات غیر مجاز مورخ 97/04/26


معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی اعلام نمود محصول آلوچه با علامت تجاری "به دانه " با شماره پروانه ساخت 12/12350 تقلبی می باشد .


لیست محصولات غیرمجاز مورخ 97/03/12


لیست محصولات غیرمجاز مورخ 97/02/16


معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی اعلام نمود که محصول " آبغوره " با علامت تجاری "یک و یک " با شماره پروانه ساخت 20/10141 تقلبی می باشد .


لیست محصولات غیرمجاز مورخ 97/01/18


عطف به نامه شماره 16/34/13095/پ مورخ 96/09/21 معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان درخصوص ابطال پروانه بهداشتی محصول کلوچه با نشان تجاری 220 و شماره پروانه ساخت 52/10573 ، این محصول غیرمجاز اعلام گردید .


لیست محصولات غیرمجاز مورخ 1396/08/10


معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی اعلام نمود که محصول با عنوان "آب انار طبیعی" و نام تجاری "ترش ایچ" با پروانه ساخت جعلی به شماره 32/22526 به آدرس ارومیه شهرک صنعتی فاز اول پلاک 12 به صورت تقلبی و غیر مجاز تولید و عرضه گردیده است.

دانلود نامه


فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز نامه مورخ 1396/02/16


لیست محصولات غیرمجاز در سطح عرضه نامه مورخ  1398/04/20