راهنمای فرآیند تعطیلی داروخانه

 

کاربر داروخانه (موسس داروخانه) از طریق مسیر زیر می تواند نسبت به ثبت درخواست تعطیلی داروخانه اقدام کند:

مرحله 1 - منوی داروخانه / زیر منوی "صدور مجوز تعطیلی داروخانه"

 

 

 

مرحله 2 – در این صفحه لیست درخواست های ثبت شده تعطیلی داروخانه نمایش داده می شود. در صورت نیاز به ثبت درخواست جدید، با کلیک برروی دکمه "اضافه کردن مجوز تعطیلی "، صفحه زیر (مرحله 3 )نمایش داده می شود.

 

 

مرحله 3 – در این مرحله ابتدا نوع درخواست تعطیلی تعیین می شود، سپس تاریخ شروع و پایان تعطیلی انتخاب و ثبت می شود.

 

 

پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

 

مرحله 4 –پس از تکمیل اطالعات فرم ها، درخواست مربوطه برای "تعطیلی داروخانه" را ارسال کنید.