ضابطه فروش اینترنتی اقلام سلامت غیر دارویی در داروخانه

تاریخ شروع اجرا 1397/06/11

 

مقدمه

این ضابطه  به استناد ماده 33 قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 40 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک مصوب سال 1384 و ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به منظور اعتماد و تسهیل در دسترسی مردم به فرآورده های سلامت غیر دارویی در تمامی نقاط کشور بصورت آسان، عادلانه و یکسان تدوین گردیده است.

 

ماده 1- تعاریف:

1-1- سازمان: عبارت است از سازمان غذا و دارو

2-1- دانشگاه: معاونت غذا و دارو دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

3-1- فرآورده های سلامت غیر دارویی: عبارت است از فرآورده آرایشی، بهداشتی، مکمل های تغذیه ای، شیرخشک، گیاهان دارویی به صورت فرآوری نشده / دم نوش / فرآورده طبیعی، سنتی حاوی گیاهان دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی که دارای مجوز از سازمان می باشند.

4-1- داروخانه دارای مجوز فروش اینترنتی: داروخانه ای است که برای فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیردارویی از سازمان / دانشگاه مربوطه مجوز اخذ نموده و تارنمای فروش اینترنتی این داروخانه باید دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک باشد.

5-1- موسس: فردی که صلاحیت وی جهت اخذ مجوز تاسیس داروخانه مطابق با آیین نامه و ضوابط تاسیس و اداره امور داروخانه و مقررات مربوطه به تایید کمیسیون قانونی ماده 20 دانشگاه مربوطه رسیده و پروانه تاسیس داروخانه را دریافت نموده است.

6-1- مسئول فنی: داروسازی که با اخذ پروانه مسئولیت فنی صادره از سوی دانشگاه مربوطه به وظایف قانونی خود مطابق آیین نامه و ضوابط تاسیس و اداره امور داروخانه ها عمل می نماید.

7-1- سامانه: منظور سامانه مدیریت تاسیس و اداره داروخانه در بستر HIX به آدرس www.pharmacy.fda.gov.ir می باشد.

 

ماده 2- مقررات:

1-2- کلیه قوانین، آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان در داروخانه دارای مجوز فروش اینترنتی نیز حاکم می باشد.

2-2- داروخانه دارای مجوز فروش اینترنتی صرفا مجاز به فروش فرآورده های سلامت غیردارویی از طریق اینترنت می باشد.

 

تبصره1- فروش هرگونه دارو از جمله داروهای بدون نسخه از طریق اینترنت ممنوع است.

تبصره2- در صورت درخواست مشتری جهت مشاوره مسئول فنی برای فرآورده های طبیعی و سنتی حاوی گیاهان دارویی و مکمل های تغذیه ای، می بایست فرم اطلاعات تکمیلی مشتری در تارنما درج گردد.

 

3-2- عرضه فرآورده های سلامت غیردارویی منحصرا می بایست از موجودی مستقر در داروخانه صورت پذیرد فروش به صورت واسطه ای مطلقا ممنوع است.

4-2- فروش کالا در داروخانه با حجم بالا به منزله توزیع بوده و مطلقا ممنوع است.

5-2- درج هرگونه تبلیغات اغواگرایانه، گمراه کننده و کاذب خارج از بروشور یا نامرتبط با پروانه ساخت/ورود در خصوص فرآورده های سلامت غیر دارویی در تارنما/اپلیکیشن داروخانه ممنوع است.

6-2- کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از عدم رعایت مفاد این ضابطه، برعهده موسس و مسئول فنی داروخانه خواهد بود.

7-2- کلیه اشخاص حقوقی، داروخانه های آموزشی، دولتی و داخلی بیمارستان، درمانگاه، پلی کلینیک، دی کلینیک و مراکز جراحی محدود مجاز به اخذ مجوز فروش اینترنتی از دانشگاه نبوده و فعالیت آنها در این زمینه ممنوع می باشد.

8-2- داروخانه دارای مجوز فروش اینترنتی در صورت تعطیلی توسط دانشگاه، مجاز به فروش اینترنتی نمی باشد و در صورت ابطال نماد اعتماد الکترونیک، مجوز فروش اینترنتی داروخانه نیز به طور خودکار باطل می شود.

 

تبصره: داروخانه موظف است عبارت "از فروش اینترنتی معذوریم" را به طور واضح در صفحه اول تارنما خود قرار داده و سامانه پذیرش خود را غیرفعال نماید.

 

ماده 3- شرایط و مدارک اخذ مجوز فروش اینترنتی:

1-3- مدارک مورد نیاز:

1-1-3- ارائه درخواست مجوز فروش اینترنتی از طریق سامانه

2-1-3- برنامه نرم افزاری جهت ارئه به مرکز توسعه تجارت الکترونیک از سوی موسس داروخانه

3-1-3- اخذ تعهد از موسس/موسسین و مسئول/مسئولین فنی داروخانه در خصوص رعایت مفاد این ضابطه

4-1-3- اخذ تعهد محضری از موسس داروخانه در خصوص پذیرش مسئولیت بروز هرگونه مشکل در شبکه و تارنما در داروخانه (اعم از امنیت، سوء استفاده و ...)

5-1-3- معرفی نام و آدرس دامنه برای تارنمای داروخانه توسط موسس

 

2-3- شرایط تارنما:

1-2-3- درج اطلاعات بصورت خوانا شامل نام دانشگاه متبوع، نام داروخانه، نشانی دقیق پستی، تلفن، نمابر، نشانی پست الکترونیک، نام موسس / موسسین، مسئول / مسئولین فنی داروخانه، مجوز فروش اینترنتی، آدرس و تلفن رسیدگی به شکایات دانشگاه متبوع

 

2-2-3- اطلاع رسانی دقیق با ارجاع مناسب ترجیحا دارای لینک به منابع معتبر علمی در مورد فرآورده های سلامت غیر دارویی از قبیل تصویر کالا، حجم یا وزن، جنس و نوع بسته بندی، قیمت مصرف کننده، موارد مصرف، منع مصرف و نیز درج هشدارهای ضروری مطابق برچسب یا بروشور به گونه ای که مصرف کننده بطور کامل و دقیق از ماهیت، کیفیت و مقدار کالای موردنظر خود مطلع گردد و پس از دریافت آن بتواند مشخصات درج شده در تارنما را با کالای دریافتی تطبیق دهد. بدیهی است مسئولیت و تایید صحت این اطلاعات به عهده مسئول فنی می باشد.

 

3-2-3- فرم تکمیلی پذیرش مشتری می بایست حداقل شامل نام، نام خانوادگی، کدملی، سن، جنس، قد، وزن، سابقه بیماری، حساسیت دارویی و غذایی، داروهای مصرفی، بارداری و شیردهی باشد.

 

ماده 4 - شرایط صدور و تمدید مجوز:

 

1-4- دانشگاه موظف است پس از دریافت و بررسی مدارک متقاضی، در صورت تایید و داشتن نمره ارزشیابی سالیانه بیش از750، موسس داروخانه را جهت اخذ نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک معرفی نماید.

2-4- مجوز فروش اینترنتی داروخانه پس از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی مطابق با تاریخ اعتبار آن توسط دانشگاه صادر می گردد.

3-4- صدور بیش از یک مجوز فروش اینترنتی برای هر داروخانه ممنوع می باشد.

4-4- موسس داروخانه جهت تمدید مجوز فروش اینترنتی، یک ماه قبل از انقضاء آن، درخواست خود را به دانشگاه مربوطه از طریق سامانه اعلام می نماید.

5-4- در صورت رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان / دانشگاه و رعایت ماده 2 این ضابطه، مدت اعتبار مجوز فروش اینترنتی با تایید مرکز توسعه تجارت الکترونیک، توسط دانشگاه تمدید میگردد.

 

ماده 5- وظایف موسس و مسئول فنی:

1-5- وظایف موسس:

1-1-5- رعایت شئونات اسلامی و اخلاق حرفه ای در تارنمای داروخانه

2-1-5- رعایت و اجرای دستورات فنی و علمی مسئول فنی داروخانه

3-1-5- تامین و تدارک فرآورده های سلامت غیر دارویی از طریق مجاری معتبر طبق ضوابط سازمان

4-1-5- رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان

5-1-5- اعلام شماره حساب بانکی به نام موسس و درج آن در تارنما

6-1-5- همکاری با بازرسین سازمان / دانشگاه

7-1-5- رفع نواقص ابلاغی سازمان / دانشگاه

8-1-5- رعایت اصول صحیح انبارش و حمل و نقل

 

2-5- وظایف مسئول فنی:

1-2-5- نظارت بر رعایت اصول صحیح انبارش و حمل و نقل

2-2-5- نظارت بر کنترل اصالت فرآورده های سلامت غیر دارویی، شرایط نگهداری، شکل ظاهری، تاریخ مصرف، سری ساخت، نحوه تدارک و عرضه محصولات تا زمان تحویل به مشتری

3-2-5- جلوگیری از دخالت افراد غیرمجاز در امور علمی و نظارتی فروش اینترنتی

4-2-5- ارائه دستورات و توصیه های علمی لازم به مشتری در صورت نیاز

5-2-5- مهر و امضاء فاکتور فروش اینترنتی

6-2-5-همکاری با بازرسین سازمان / دانشگاه

7-2-5- نظارت بر اجرای فراخوان (Recall) و فرآورده های سلامت غیر دارویی

8-2-5- تلاش در جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری

 

ماده 6- نظارت بر رعایت مفاد این ضابطه به عهده دانشگاه مربوط می باشد.

 

ماده 7- تخلفات:

در صورت عدم رعایت مفاد این ضابطه به تشخیص سازمان / دانشگاه مربوطه، بسته به نوع و حجم تخلف به شرح ذیل اقدام می گردد:

1-7- تذکر شفاهی

2-7- تذکر کتبی با درج در پرونده داروخانه

3-7- تعلیق مجوز فروش اینترنتی از سه ماه تا یک سال

4-7- لغو مجوز فروش اینترنتی

5-7- ارجاع پرونده به مراجع ذی صلاح قضایی

 

این ضابطه در 7 ماده و 3 تبصره تهیه شده است و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد و ضابطه های مغایر با آن از درجه اعتبار ساقط است.

 

دانلود اصل نامه سازمان غذا و دارو

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.