این فرآیند امکان ثبت درخواست صدور گواهی تشخیص صلاحیت برای متقاضی مورد نظر را فراهم می سازد. روند انجام کار به شرح زیر می باشد که در ادامه به توضیح هر مرحله می پردازیم.

1 -ورود کاربر به سامانه

2 -انتخاب گزینه صدور گواهی تشخیص صالحیت از منوی موسسین

3 -اضافه کردن درخواست

4 -تکمیل اطلاعات فرم و ثبت آن

5 -بازگشت و پرداخت الکترونیکی هزینه مربوطه

6 -ارسال درخواست

 

ورود کاربر به سامانه

ابتدا کاربر از طریق لینک /https://pharmacy.fda.gov.ir، فشردن دکمه ورود به سیستم و وارد کردن نام کاربری خود وارد سامانه داروخانه ها می شود(تصویر 1).

 

 

انتخاب گزینه صدور گواهی تشخیص صلاحیت از منوی موسسین

کاربر از منوی موسسین، گزینه صدور گواهی تشخیص صلاحیت (1) را انتخاب می نماید (تصویر 2).

 

 

 

اضافه کردن درخواست کاربر

در صفحه صدور گواهی تشخیص صالحیت بر روی دکمه اضافه کردن درخواست (7)کلیک می نماید (تصویر 3).

 

 

 

تکمیل اطلاعات فرم و ثبت آن

در فرم جدید تحت عنوان اطلاعات موسس، چهار تب شامل اطلاعات شخص، تحصیلات دانشگاهی، تحصیلات غیر دانشگاهی و مدارک مشاهده می شود که نیاز است کاربر اطلاعات هر تب را به صورت جداگانه تکمیل و ثبت نماید (پس از تکمیل و ثبت اطالعات تب اطالعات شخص تب های بعدی فعال خواهند شد).

فرم اطلاعات شخص شامل سه قسمت مشخصات فردی (1)آدرس محل سکونت (2 )و پروانه دائم داروسازی (3 )است که کاربر اطلاعات هر قسمت را وارد کرده و در نهایت با فشردن دکمه ثبت در قسمت پایین صفحه (4)آن را ثبت می نماید (تصویر 4.)

  •   در صورتی که اطلاعات شخص مورد نظر قبلا در سامانه ثبت شده باشد، با وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد بقیه اطلاعات به صورت خودکار در فرم قرار می گیرد.

 

 

در فرم تحصیلات دانشگاهی، در صورتی که اطلاعات شخص مورد نظر قبلا در سامانه ثبت شده باشد مدارک دانشگاهی ایشان قابل مشاهده خواهد بود. در غیر این صورت و یا در صورت نیاز با فشردن دکمه اضافه کردن مدرک فرم بارگذاری مدرک باز شده که کاربر با وارد کردن اطلاعات (1 )و انتخاب فایل مدرک (2 )و در نهایت با فشردن دکمه ثبت و بستن (3)مدرک دانشگاهی خود را ثبت می نماید (تصویر 5).

 

 

در فرم تحصیلات غیر دانشگاهی، در صورتی که اطلاعات شخص مورد نظر قبلادر سامانه ثبت شده باشد مدارک ایشان قابل مشاهده خواهد بود. در غیر این صورت و یا در صورت نیاز با فشردن دکمه اضافه کردن مدرک فرم بارگذاری مدرک باز شده که کاربر با وارد کردن اطلاعات (7)و انتخاب فایل مدرک (2)و در نهایت با فشردن دکمه ثبت و بستن (3)مدراک غیر دانشگاهی خود را ثبت می نماید (تصویر 6).

 

 

 

در فرم مدارک، در صورتی که اطلاعات شخص مورد نظر شامل قبلا در سامانه ثبت شده باشد مدارک ایشان شامل تصویر شناسنامه، تصویر روی کارت ملی، تصویر پشت کارت ملی، گواهی عدم اعتیاد، گواهی عدم سوء پیشینه، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت و یا گواهی اشتغال به خدمت وظیفه مختص متقاضیان مرد و تصویر گواهی آموزش قانون و مقررات امور داروخانه ها قابل مشاهده خواهد بود. در غیر این صورت و نیز جهت افزودن مدارک مستندات اقامت در داخل کشور (اجاره نامه، سند ملک و ...) و تعهد کتبی محضری مبنی بر رعایت کلیه قوانین و مقررات و التزام عملی به آن ها با فشردن دکمه اضافه کردن مدرک جدید فرم بارگذاری مدرک باز شده که کاربر با انتخاب نوع مدرک (1)و فایل مدرک (2)و در نهایت با فشردن دکمه ثبت (3)مدارک خود را ثبت می نماید (تصویر7) .

 

 

بازگشت و ارسال درخواست

جهت ارسال درخواست به دانشگاه مربوطه، پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز کاربر با فشردن دکمه بازگشت (شماره 1 در تصویر 8 )به فرم اصلی باز می گردد. در صفحه اصلی لیست درخواست های گواهی تشخیص صلاحیت قابل مشاهده است. قبل از ارسال درخواست، دکمه های ویرایش (1) حذف(2) و ارسال (3) برای درخواست ثبت شده به ترتیب جهت ویرایش درخواست، حذف درخواست و ارسال درخواست به دانشگاه مربوطه به منظور بررسی وجود دارند (تصویر 8.)

حذف درخواست فقط قبل از ارسال آن امکان پذیر است.

 

 

 

 

در پایان با فشردن دکمه ارسال درخواست صدور گواهی تشخیص صلاحیت موسس به دانشگاه مربوطه ارسال شده و در آن جا به ترتیب توسط مدیر دارو، مسئول واحد امور بازرسی و نظارت، کاربر کمیسیون، مسئول واحد امور داروخانه و معاون غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید، گواهی مربوطه برای شخص متقاضی صادر می شود.

 

  •  کاربر در هر زمان پس از ارسال درخواست با فشردن دکمه مشاهده گردش کار، قادر به مشاهده وضعیت فعلی درخواست خود خواهد بود.

 

  •  پس از ارسال درخواست، دکمه انصراف در فرم درخواست ها قرار گرفته و امکان انصراف از درخواست صدور گواهی تشخیص صلاحیت موسس ارسال شده را برای کاربر فراهم می سازد. در این صورت با تایید دانشگاه انصراف انجام خواهد شد.
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.