تبدیل وضعیت داروخانه از روزانه به شبانه روزی با رعایت موارد زیر بلامانع است

 

 

1-تکمیل فرم های مربوطه در سامانه و ارائه در خواست رسمی و پرداخت هزینه قانونی

2-وجود یا تأمین حداقل مساحت کف داروخانه های شبانه روزی

3-کسب نمره ارزشیابی سالانه داروخانه حداقل 800 از 1000 در یک سال گذشته

4-موافقت کمیسیون قانونی دانشگاه