راهنمای اخذ و تایید نمایندگی از توزیع کننده سراسری

در سامانه احراز صلاحیت توزیع کنندگان و اصناف

 

به طور کلی هدف از ثبت نمایندگی توزیع این است تا مشخص شود توزیع کنندگان (صنف و شرکت توزیع کننده)سراسر کشور که درسامانهimed خود را ثبت نموده اند،در کدامحوزه تجهیزات فعالیتکرده و براساس قرارداد با شرکتهای تامین کننده، اجازه توزیع و عرضه کدام تجهیز پزشکی از چه شرکت تامین کننده ای را در اختیار دارند. همچنین این لیست می بایست با زمینه کاری شرکت توزیع کننده و همچنین کالاهای ثبت شده شرکت تامین کننده تطابق داشتهباشد.

 

در سامانه جدید ،شرکتهای توزیع کننده استانی می توانند از شرکتهای توزیع سراسری نمایندگی توزیع اخذ نمایند. منظور از شرکت توزیع کننده سراسری، شرکتی است که علاوه بر ثبت نام به عنوان توزیع کننده سراسری و اخذ تاییدیه های لازم از اداره کل تجهیزات، حداقل10 شعبه در استانهای مختلف ثبت و به تایید دانشگاه ها علوم پزشکی رسانده باشد.

 

همان طور که در راهنمای ثبت نمایندگی توزیع نیز شرح داده شده است ،کلیه امور مربوط به نمایندگی های توزیع در این منو در دسترس کلیه توزیع کنندگان مدیریت می شود . البته زیر منوی 4و 5فقط در دسترس توزیع کنندگان سراسری خواهد بود.

 

 

در این سند به صورت اختصاصی نحوه ثبت و تمدید درخواستهای نمایندگی توزیع برای شرکتهای سراسری را شرح داده میشود. توزیع کنندگان استانی در زمان ثبت درخواست نمایندگی توزیع در زیر منوی شماره (1) گزینه توزیع سراسری را نیز در اختیار دارند:

 

 


با انتخاب این گزینه کاربر توزیع کننده، امکان انتخاب یکی از توزیع کنندگان سراسری تایید شده در سامانه را در اختیار دارد .

با ورودبه فرم جزییات درخواست و انتخاب کلید مشاهده لیست کالا، کالاهایی قابل انتخاب خواهد بود که توزیع کننده سراسری انتخاب شده، نمایندگی آنرا دریافت نموده و در وضعیت تایید و انتشار باشد. همچنین گروه کالایی آن با لیست گروه کالایی زمینه کاری توزیع کننده متقاضی درخواست مطابقت داشته باشد. تاریخ اعتبار قابل درخواست برای این گروه از کالا، نمی تواند از تاریخ اعتبارنمایندگی خود شرکت سراسری در زمان ثبت درخواست بیشتر باشد.

 

با ثبت نهایی درخواست، درخواست در کارتابل شرکت توزیع کننده سراسری در زیر منوهای شماره (4) و)5(زیر در دسترس شرکت توزیع کننده سراسری خواهد بود.

 

شرکت توزیع کننده سراسری مجاز به تایید و یا رد درخواست خواهد بود. همچنین ممکن است برخی از کالاهای یک درخواست را تایید و برخی را رد نماید.

 

درهر صورت بعد از تایید درخواست توسط شرکت توزیع کننده سراسری ،ظرف24ساعت بعد،نام شرکت توزیع کننده استانیمتقاضی به عنوان نمایندگی توزیع کننده سراسری در استعلام مربوطه در سایت اداره کل تجهیزات در دسترس خواهد بود.

 

روال تمدید اعتبار نمایندگی برای درخواستهای توزیع از توزیع کننده سراسری:

 

جهت تمدید اعتبار تاریخ نمایندگی، توزیع کننده می بایست درخواست تمدید اعتبار را ثبت نماید. به همین منظور وارد فرم تمدید اعتبار نمایندگی توزیع می شود.(زیر منوی شماره3(


سپسنوع شرکت طرف قرارداد را توزیع کننده سراسری انتخاب می نماید. از لیست شرکتهای توزیع کننده نام شرکت توزیع کننده و از لیست کمپانی های سازنده ، سازنده مرتبط با کالایی که قصد تمدید اعتبار ان را دارد انتخاب مینماید .

 

لیست درخواستهای نمایندگی تایید شده موجود برای اقلام انتخابی (در صورت وجود) نمایش داده می شود. درخواست تمدید اعتبار برای هر یک از درخواستهای نمایندگی توزیع انجام می شود. البته با ورودبه فرم جزییات، لیست کالاهای موجود در درخواست انتخابی به کاربرنمایش داده می شود. توزیع کننده مختار است تا برای تمام یا بخشی از کالاهای موجود در درخواست، تمدید اعتبار ثبت نماید .


تمدید اعتبار با درج تاریخ جدید برای ردیف کالاها و ثبت نهایی درخواست آغازمی شود.


درخواست طبق روال بررسی درخواست نمایندگی توزیع توسط شرکت توزیع کننده سراسری بررسی و در صورت تایید، تمدید شده و ظرف24ساعت بر روی سایت اداره کل تجهیزات بروز خواهد شد. ممکن است شرکت توزیع کننده طرف قرارداد با تمدید کل یا بخشی از کالاهای مورد درخواست موافقت نماید. این موضوع به نوع قرارداد توزیع کننده استانی باشرکت توزیع کننده سراسری طرف قرارداد بستگی خواهد داشت.