دستورالعمل ها و بخشنامه ها

 

فرم رسیدگی به درخواست صدور/ تمدید / اصلاح پروانه ساخت (اطلاعات فرآورده)

 

ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته بندی مراکز پرورش دام و صنایع وابسته به دام

 

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی تولید قراردادی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و صدور/ تمدید و اصلاح انواع پروانه های ساخت کارخانه/کارگاه

 

دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی حفظ ایمنی و سالمت غذا در واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی داخل کشور

 

ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداری

 

برچسب گذاری تراریختگی

 

لیست مواد غذایی مورد بررسی برچسب گذاری و آزمون تراریختگی

 

دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی (بازنگری چهارم:شهریور 1393)

 

ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی

 

اعلام رخدادهای تراریخته

 

آیین نامه اعطاء نشان ایمنی و سلامت بازنگری:بهمن 1392 (سیب سلامت)

 

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)- پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

الزام اندازه گیری فاکتورهای میکروبی جدید در مواد غذایی

 

بخشنامه بازنگری ممنوعیت استفاده از چربی گیاهی در فرآورده های لبنی

 

بخشنامه برچسب گذاری لیبل محصولات غذایی دقیقا مطابق پروانه ساخت

 

بخشنامه ممنوعیت استفاده از گوشت جداسازی شده به روش مکانیکی (خمیر مرغ) در فرآورده های گوشتی

 

چارت مسئولین فنی کارخانجات مشمول قوانین مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 

دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید پروانه بهداشتی کارگاهی کارگاه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی

 

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای و گواهی بهداشت مدت دار جهت صادرکنندگان فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

دستورالعمل درج آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه ساخت با واردات با شناسه نظارت بر برچسب مواد غذایی تولید داخل و وارداتی

 

دستورالعمل نحوه پایش فرآورده های دارای نشان ایمنی و سلامت در سطح عرضه

 

دستورالعمل نظارت بر واحدهای تولیدی مواد غذایی مشمول قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های آن مرتبط با مواد غذایی

 

دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند و غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی

 

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و افزایش زمان ماندگاری مواد اولیه غذایی و آرایشی و بهداشتی

 

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه بهداشتی ساخت (استفاده از ظرفیت خالی) فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگه داری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای کیترینگ

 

دستورالعمل الحاقی صدور شناسه نظارت کارگاهی برنج

 

دستورالعمل الزام اخذ پروانه های بهداشتی توسط واحدهای تولیدی یخ

 

دستورالعمل تعیین تکلیف محموله های پسته صادراتی به اتحادیه اروپا

 

دستورالعمل تمدید پروانه مسئول فنی کارخانجات

 

دستورالعمل واردات و تولید چای اسانس دار - کاربرگ اختصاصی چای اسانس دار

 

لیست حداقل نمونه برای کنترل کیفی محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی

 

گروه فرآورده های کشاورزی

 

گروه فرآورده های گوشتی

 

گروه بسته بندی

 

شیرینی و شکلات

 

نوشیدنی