داروخانه های شهرستان پارسیان

 

 

ردیف

نام داروخانه

شهر/روستا

تلفن

نوع داروخانه

نوع سرویس

نام موسس

آدرس

1

دکتر رحمانی

پارسیان

44622875

خصوصی

روزانه

مسعود رحمانی

خیابان امام خمینی- نبش میدان شهرداری جنب آزمایشگاه پارسیان

2

دکتر رشیدی

پارسیان

44626009

خصوصی

شبانه روزی

زلیخا رشیدی

خیابان امام خمینی. ده متر جلوتر از داروخانه سابق

3

بیمارستان رستمانی پارسیان

پارسیان

44624030

بیمارستانی دولتی بستری

شبانه روزی

 

کیلومتر 4 جاده دریا. بیمارستان رستمانی پارسیان

4

دکتر عطایی

بوچیر

44683253

خصوصی

روزانه

زیور عطایی

شهرستان پارسیان-بخش مرکزی-روستای بوچیر- بلوار حاج محمدعلی-جنب نوشت افزار کانون

 
 
 

به روز شده در تاریخ17/07/1401