داروخانه های شهرستان میناب

 

آدرس

شهر/روستا

تلفن

نوع داروخانه

نوع سرویس

نام موسس

نام داروخانه

ردیف

خیابان شهید امینی روبروی اداره دارایی

میناب

07642223344

خصوصی

روزانه

حمیدرضا آلوسی سوادکوهی

دکتر آلوسی

1

بلوار امام- ساختمان پزشکان سینا

میناب

07642229053

خصوصی

روزانه

احسان جعفرزاده

دکتر جعفر زاده

2

خیابان امام (ره) بعد سه راه قدیم بیمارستان داروخانه سینا

میناب

09368578972

خصوصی

روزانه

سینا شهسواری

سینا

3

خیابان امام

میناب

07132271616

خصوصی

شبانه روزی

حامد زارع

دکتر زارع

4

روستای زهوکی کوچه رسالت جنب درمانگاه

زهوکی

 

خصوصی

روزانه

ملیحه قانعی

دکتر قانعی

5

میناب - هشتبندی - روبروی مسجد جامع

هشتبندی

42394942

خصوصی

روزانه

فرزین دلیلی

دکتر دلیلی

6

میناب بلوار امام خمینی

میناب

42223250

خصوصی

روزانه

رویا غضنفریان

شفا

7

میناب بلوار امام خمینی

میناب

42226075

خصوصی

شبانه روزی

سارا تهرودی

دکتر تهرودی

8

میناب - بلوار آل محمد بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع)

میناب

42214125

بیمارستانی دولتی

شبانه روزی

 

داخلی بیمارستان حضرت ابوالفضل

9

خیابان بسیج - روبه روی میناب مال - کلینیک خلیج فارس - طبقه همکف- روبه روی مطب خ دکتر نصراللهی

میناب

41253791

خصوصی

نیمه وقت عصر

سمیه حسنوند

حسنوند

10

میدان شهدا جنب بانک ملت مرکزی

میناب

42225331

خصوصی

شبانه روزی

شاکر صالحی

دکترشاکر

11

میناب-بخش توکهور-درمانگاه شبکه بهداشت

توکهور

42392291

خصوصی

روزانه

شیما عدالت

دکتر عدالت

12

میناب بلوار امام خمینی نبش کوچه 120 داروخانه خلیج فارس

میناب

37825014

خصوصی

روزانه

سحر عاطفی ملکی

خلیج فارس

13

میدان شهدا جنب مسجدامام جنب عمده فروشی رئیسی

میناب

42228176

خصوصی

روزانه

پدرام زارعی

آنامیس

14

بلوار امام خمینی-بلوار بسیج-روبروی مجتمع میناب مال-زیر زمین درمانگاه شبانه روزی خلیج فارس

میناب

42226690

خصوصی

شبانه روزی

آرزو بستام

دکتر بستام

15