لیست داروخانه‌های عرضه کننده شیرخشک با نرخ مصوب سازمان غذا و دارو در شهر رودان

 

ردیف نام داروخانه نوع داروخانه تلفن(پیش  شماره:076) آدرس
1 ابن سینا-اله دینی داروخانه خصوصی 42882248 شهرستان رودان شهر رودان ،کوچه  بلوار انقلاب -جنب موسسه مالی آرمان
2 دکتر کریمی داروخانه خصوصی 42884826 استان هرمزگان شهرستان رودان میدان امام خمینی داروخانه دکتر کریمی
3 دکترنجد داروخانه خصوصی 88424758 استان هرمزگان شهرستان رودان میدان امام خمینی ابتدای خیابان شهید ابراهیم نژاد
4 دکتر اقبالی داروخانه خصوصی 42881901 رودان- تقاطع فرمانداری