لیست داروخانه‌های عرضه کننده شیرخشک با نرخ مصوب سازمان غذا و دارو در شهر حاجی آباد

 

ردیف نام داروخانه نوع داروخانه تلفن(پیش  شماره:076) آدرس
1 بیمارستان فاطمه الزهرا(س) بیمارستانی دولتی بستری 35425046 بلوارامیرکبیر.روبروی اموزش وپرورش
2 رضا صمدی( مرکزی حاجی آباد) داروخانه خصوصی 35423939 هرمزگان حاجی اباد خ امام داروخانه صمدی