داروخانه های شهرستان بستک

 

ردیف

نام داروخانه

تلفن

نوع داروخانه

نوع سرویس

نام موسس

شهر/روستا

آدرس

1

دکتر شرفایی

07644322002

خصوصی

روزانه

شهرزاد شرفایی

بستک

بستک خیابان امام خمینی جنب مسجد بند کوه

2

دکتر هوشمند

07644321314

خصوصی

روزانه

سنا هوشمند

بستک

بستک خیابان امام خمینی جنب بانک سپه

3

دکتر درخشنده

07644342928

خصوصی

روزانه

علی درخشنده

جناح

شهرستان بستک - شهر جناح - خیابان آیت الله خامنه ای

4

فارابی

07644325744

داخل بیمارستانی

شبانه روزی

 

بستک

بلوار دکتر سعیدی- جنب مدرسه ی دینی-بیمارستان فارابی بستک

 

به روز شده در تاریخ 17/07/1401