مطالب آموزشی جهت اطلاع رسانی به مسافران نوروزی

 

1 .دستور طلائی پیشگیری از مسمومیت غذایی: " پختن غذا و خوردن آن در همان روز " است.

 

2 .غذاهای مسموم کننده ممکن است بو یا مزه ناخوشایندی نداشته باشند. با وجودیکه اکثر مسمومیت های غذایی معمولاً ظرف 24 ساعت برطرف می شوند، اما بعضی از آنها مانند مسمومیت با غذای کنسروی می توانند کشنده باشند.

 

3 .بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی کشنده است که در اثر مصرف کشک غیر پاستوریزه، غذاهای کنسروی (که قبل از مصرف حرارت مناسب به آنها نرسیده است) و یا سوسیس و کالباس آلوده بروز می کند. علایم و نشانه های این مسمومیت با تاخیر (بعد از 12 تا 24 ساعت) ظاهر می شود و شامل تاری دید، دوبینی، افتادگی پلک فوقانی، عدم توانایی حرکتی، اختلال تکلم، لکنت زبان، سختی بلع، و خشکی و درد گلو می باشد. مهمترین اقدام درمانی در این مسمومیت تجویز سریع داروی ضد سم (toxin Anti )در مرکز درمانی می باشد. در صورت عدم درمان ممکن است فرد مسموم در اثر فلج تنفسی فوت نماید.

 

4 .هرگز غذاهای پخته شده را بیش از 2 ساعت (اگر هوای اتاق گرم می باشد، بیش از یک ساعت) در دمای محیط رها نکنید. برای دوباره گرم کردن غذاهای باقیمانده آنها را تا 74 درجه سانتی گراد گرما دهید تا غذا بخار کند و همچنین غذاهایی که بیش از 3 روز باقیمانده اند را مصرف نکنید.

 

5 .همیشه قبل از آماده کردن و یا خوردن غذا، دستهایتان را با صابون بشویید. نوعی از اسهال میکروبی در طی سفر و به دلیل عدم رعایت بهداشت قابل انتقال است. به خاطر داشته باشید دستهایتان را بعد از استفاده از سرویسهای بهداشتی، برداشتن گوشت خام، سیگار کشیدن، دست زدن به حیوانات و دست زدن به زباله ها حتماً بشوئید.

 

6 .علایم و نشانه های برخی از مسمومیتهای غذایی با تاخیر ظاهر می شود. یعنی ممکن است 12 تا 24 ساعت بعد از مصرف غذای آلوده، علایم در فرد مسموم بروز نماید. علایم و نشانه های این مسمومیت ها شامل سردرد، تب، خستگی، تهوع، استفراغ، اسهال آبکی شدید، کم شدن آب بدن، ضعف و درد شکم می باشند.

 

7 .از خرید قوطی های کنسرو دارای برآمدگی، فرورفتگی و یـا نشـتی خـودداری کنیـد و مطمـئن شـوید کـه درپوش آن ها شکسته نشده باشد. اگر فرآورده ای ظاهر و یا بوی ناخوشایندی داشت، به هـیچ عنـوان آن را نچشید و کنسروها را قبل از مصرف 20 دقیقـه در آب درحـال جوشـیدن حـرارت دهیـد و سـپس مصـرف نمایید.

 

8 .در طی سفر برای حمل مواد غذایی فاسد شدنی، از یخدان مناسب استفاده کنید. غذاهایی که حاوی سـس، تخم مرغ و خامه می باشند خیلی زود فاسد می شوند.

 

9 .کلیه اقلام آرایشی و بهداشتی که از مبادی غیر قانونی و بـدون اخـذ پروانـه و مجـوز بهداشـتی واردات وارد کشور می شوند غیر قانونی بوده و بعنوان کالای قاچاق غیر مجاز و تقلبی تلقی می شوند. این فرآورده ها بـه هیچ وجه مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نمی باشد و اسـتفاده از اینگونـه کالاهـا مـی تواند صدمات جبران ناپذیری بر سلامت انسان وارد کند.

 

10 .شناسه اصالت،شناسه ایی است اختصاصی و منحصر به فرد که بر اسـاس اسـتاندارد اعلامـی کمیتـه جهـت ایجاد امکان کنترل اصالت توسط مصرف کننده نهایی بر روی هر واحد فرآورده الصاق می شود. این شناسـه با لایه ای پوشانده شده و پس از بر داشتن این لایه توسط مصرف کننده آشکار خواهد شد. این شناسـه 16 رقمی و کاملا عددی است.

 

 

 

 

مطالب آموزشی جهت اطلاع رسانی به مسافران نوروزی : 1 .دستور طلائی پیشگیری از مسمومیت غذایی: " پختن غذا و خوردن آن در همان روز " است. 2 .غذاهای مسموم کننده ممکن است بو یا مزه ناخوشایندی نداشته باشند. با وجودیکه اکثر مسمومیت های غذایی معمولاً ظرف 24 ساعت برطرف می شوند، اما بعضی از آنها مانند مسمومیت با غذای کنسروی می توانند کشنده باشند 3 .بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی کشنده است که در اثر مصرف کشک غیر پاستوریزه، غذاهای کنسروی (که قبل از مصرف حرارت مناسب به آنها نرسیده است) و یا سوسیس و کالباس آلوده بروز می کند. علایم و نشانه های این مسمومیت با تاخیر (بعد از 12 تا 24 ساعت) ظاهر می شود و شامل تاری دید، دوبینی، افتادگی پلک فوقانی، عدم توانایی حرکتی، اختلال تکلم، لکنت زبان، سختی بلع، و خشکی و درد گلو می باشد. مهمترین اقدام درمانی در این مسمومیت تجویز سریع داروی ضد سم (toxin Anti (در مرکز درمانی می باشد. در صورت عدم درمان ممکن است فرد مسموم در اثر فلج تنفسی فوت نماید. 4 .هرگز غذاهای پخته شده را بیش از 2 ساعت (اگر هوای اتاق گرم می باشد، بیش از یک ساعت) در دمای محیط رها نکنید. برای دوباره گرم کردن غذاهای باقیمانده آنها را تا 74 درجه سانتی گراد گرما دهید تا غذا بخار کند و همچنین غذاهایی که بیش از 3 روز باقیمانده اند را مصرف نکنید. 5 .همیشه قبل از آماده کردن و یا خوردن غذا، دستهایتان را با صابون بشویید. نوعی از اسهال میکروبی در طی سفر و به دلیل عدم رعایت بهداشت قابل انتقال است. به خاطر داشته باشید دستهایتان را بعد از استفاده از سرویسهای بهداشتی، برداشتن گوشت خام، سیگار کشیدن، دست زدن به حیوانات و دست زدن به زباله ها حتماً بشوئید. 6 .علایم و نشانه های برخی از مسمومیتهای غذایی با تاخیر ظاهر می شود. یعنی ممکن است 12 تا 24 ساعت بعد از مصرف غذای آلوده، علایم در فرد مسموم بروز نماید. علایم و نشانه های این مسمومیت ها شامل سردرد، تب، خستگی، تهوع، استفراغ، اسهال آبکی شدید، کم شدن آب بدن، ضعف و درد شکم می باشند. 7 .از خرید قوطی های کنسرو دارای برآمدگی، فرورفتگی و یـا نشـتی خـودداری کنیـد و مطمـئن شـوید کـه درپوش آن ها شکسته نشده باشد. اگر فرآورده ای ظاهر و یا بوی ناخوشایندی داشت، به هـیچ عنـوان آن را نچشید و کنسروها را قبل از مصرف 20 دقیقـه در آب درحـال جوشـی دن حـرارت دهیـد و سـپس مصـرف نمایید. 8 .در طی سفر برای حمل مواد غذایی فاسد شدنی، از یخدان مناسب استفاده کنید. غذاهایی که حاوی سـس، تخم مرغ و خامه می باشند خیلی زود فاسد می شوند. 9 .کلیه اقلام آرایشی و بهداشتی که از مبادی غیر قانونی و بـدون اخـذ پروانـه و مجـوز بهداشـتی وا ردات وارد کشور می شوند غیر قانونی بوده و بعنوان کالای قاچاق غیر مجاز و تقلبی تلقی می شوند. این فرآورده ها بـه هیچ وجه مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نمی باشد و اسـتفاده از اینگونـه کالاهـا مـی تواند صدمات جبران ناپذیری بر سلامت انسان وارد کند. 10 .شناسه اصالت،شناسه ایی است اختصاصی و منحصر به فرد که بر اسـاس اسـتاندارد اعلامـی کمیتـه جهـت ایجاد امکان کنترل اصالت توسط مصرف کننده نهایی بر روی هر واحد فرآورده الصاق می شود. این شناسـه با لایه ای پوشانده شده و پس از بر داشتن این لایه توسط مصرف کننده آشکار خواهد شد. این شناسـه 16 رقمی و کاملا عددی است