• 1402/11/15 - 10:06
  • - تعداد بازدید: 78
  • - تعداد بازدیدکننده: 70
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • https://fda.hums.ac.ir/Zvt9
در سومین روز سفر هیئت دولت صورت پذیرفت

بازدید دکتر آل بویه مدیرکل اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی و دکتر انصاری مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو از معاونت غذا و داروی هرمزگان

بازدید دکتر آل بویه مدیرکل اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی و دکتر انصاری مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو از م

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و دیگر واحدهای معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توسط این دو مقام مسئول مورد بازدید قرار گرفتند و مشکلات و چالشهای موجود بررسی و راهکارهای لازم ارائه شدند.

همچنین مستندات مربوط به محموله‌های وارداتی روغن خام شرکت بازرگانی دولتی و محموله چای دبش متعلق به گروه شرکتهای دبش تحت اختیار اموال تملیکی استان جهت تعیین تکلیف نهایی بازنگری شدند و تمهیدات لازم صورت گرفت.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,اخبار مهم
  • کد خبر : 10347
کلمات کلیدی
نیلوفر مشت زن
خبرنگار

نیلوفر مشت زن

تصاویر

بازدید دکتر آل بویه مدیرکل اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی و دکتر انصاری مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو از م بازدید دکتر آل بویه مدیرکل اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی و دکتر انصاری مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو از م بازدید دکتر آل بویه مدیرکل اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی و دکتر انصاری مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو از م بازدید دکتر آل بویه مدیرکل اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی و دکتر انصاری مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو از م بازدید دکتر آل بویه مدیرکل اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی و دکتر انصاری مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو از م