راهنمایکلیمسئول فنی

 

گام اول :ثبت نام و دریافت کد کاربری از طریق فرم موجود در سایت اداره کل مانند سابق و دریافت کد کاربری و رمز عبور:

http://import.imed.ir/dist/addtechnicalofficer.aspx

 

گام دوم :لاگین در درگاه زیر با استفاده از کد کاربری و رمز عبور دریافتی


Register.imed.ir

 

گام سوم :دسترسی های مسئول فنی درسامانه جدید


امور مربوط به احراز صلاحیت


منوی احراز صلاحیت

 

  • ثبت و ارسال درخواست احراز صلاحیت عمومی و بارگزاری مدارک مورد نظر

  • پیگیری درخواست احراز صلاحیتو رفع نواقص اعلام شده

 

توضیحات :


1.مسئول فنی تنها یک بار امکان ثبت نام با کد ملی خود را داشته و در زمان احراز صلاحیت امکان تغییر کد ملی وجودندارد .


2.استان وشهر محل زندگی خود را باید انتخاب نماید تا پرونده احراز صلاحیت پس از ثبت نهایی در کارتابل دانشگاه علوم پزشکی همان استان قابل بررسی باشد . نیازی به چاپ درخواست و حضور فیزیکی در محل دانشگاه نمی باشد.


3.در صورتی که استان و شهر محل زندگی به درستی انتخاب نشده باشد، درخواست باید توسط کارشناس رد شود تا مجددا درخواست احراز صلاحیت از جانب مسئول فنی ثبت شده و در دانشگاه علوم پزشکی مرتبط بررسی شود.


4.مسئول فنی بدون مدرک و رشته قابل ثبت نام نمی باشد .طبق قوانین دیگر امکان ثبت مسئول فنیبا سابقه کاری 15سال و بدون مدرکتحصیلی وجود نخواهد داشت .درآینده نزدیک محدودیت در رشته های تحصیلی و مقاطع نیز اعمال خواهد شد .


5.در فرم پیگیری در صورت اعلام نواقص امکان رفع نقص وجود دارد و پرونده با رفع نقص مجددا در اختیار کارشناس اعلام نواقص کننده قرار خواهد گفت .


6.جهت الصاق مستندات نیازی به رعایت استاندارد نام گذاری نیست ولی بهتر است که نام فایل با نام مدرک تطابق داشته باشد.


7.اگردرخواست احراز صلاحیت به هر دلیلی رد شد،امکان ثبت مجدد درخواست توسط مسئول فنی وجود داشته و محدودیت وجود ندارد.


8.تا قبل از تایید احراز صلاحیت، مسئول فنی امکان انتخاب شدن توسط توزیع کنندگان را ندارد. بنابراین به صرف ثبت نام در سامانه نمی توان انتظار داشت که کد ملی مسئول فنی در سامانه توسط شرکت یا صنف انتخاب شود.

 

 

امور مربوط به قراردادها همکاری با شرکتها و اصناف :

  • منوی مدیریت مراکز طرف قرارداد

 

 

 

  • مشاهده درخواستهای همکاری شعب ارسال شده
  • تایید /رد درخواستهای شعب ارسالی
  • آرشیو درخواستهای همکاری شعب
  • ثبت درخواست قطع همکاری
  • آرشیو درخواستهای قطع همکاری
درخواستهای جدید همکاری:

در سامانه جدید، در زمان تعریف شعبه اگر توزیع کننده کد ملی یک مسئول فنی واجد شرایط را عنوان مسئول فنی انتخاب نمایند، ابتدا باید تاییدیه آن را از مسئول فنی دریافت نمایند . به همین منظور فرم های درخواستهای جدید همکاری وآرشیو آن در کارتابل مسئول فنی ایجاد شده است. مسئول فنی در بخش درخواستهای جدید همکاری اطلاعات شرکت درخواست دهنده را مشاهده نموده و در صورت تایید، اجازه میدهد که درخواست برای بررسی به سمت دانشگاه ارسال شود. در صورت رد درخواست همکاری توسط مسئول فنی، پرونده به توزیع کننده بازگردانده شده و عملا مختومه میشود.

 

درخواست قطع همکاری:

در صورتی که مسئول فنی قصد قطع همکاری با توزیع کننده ای را داشته باشد و توزیع کننده جهت معرفی مسئول فنی جدید اقدام نکرده و کد ملی وی را آزاد ننماید، مسئول فنی می تواند در بخش قطع همکاری درخواست خود را ثبت نماید. به محض نهایی نمودن درخواست، نام مسئول فنی از اطلاعات توزیع کننده حذف وپیامک مرتبط برای مدیریت توزیع کننده ارسال می شود.در این بخش نیازی به تایید دانشگاه یااداره کل نمی باشد و به نوع قرارداد مابین توزیع کننده و مسئول فنی باز می گردد. طبیعی است که مسئولیت حقوقی استفاده بدون دلیل از این امکان برعهده مسئول فنی می باشد.

 

صندوق پیام های دریافتی

منوی پیام:

 

 

توضیحات:

در این بخش مانند دسترسی درسامانه importاگر نامه یا پیامی در قالب اطلاع رسانی از سمت اداره کل برای مسئول فنی ارسال شده بود در دسترس می باشد.

 

ویرایش اطلاعات تماس:

توضیحات :
مسئول فنی باید بتواند در هر زمان نسبت به تغییر اطلاعات خود شامل ادرس، رشته و مقطع تحصیلی و همین طور مدارک الصاقی اقدام نماید. ویرایش برخی از اقلام اطلاعاتی نیازی به بررسی مجدد ندارد ولی برخی از اقلام باید در قالب درخواست ویرایش اطلاعات، جهت بررسی برای دانشگاه مربوطه ارسال شود. به همین دلیل این فرم در فاز بعد در کارتابل مسئول فنی اضافه خواهد شد.


1.اقلامی که بعد از ثبت نام، اجازه ویرایش ندارد: کدملی و تاریخ تولد
2.اقلامی که بدون نیاز به تایید می توان ویرایش نمود :
شماره تماس/شماره همراه /ایمیل /ادرس پستی /نام پدر /جنسیت /شماره شناسنامه

** این امکان در فرم ویرایش اطلاعات عمومی در اختیار مسئول فنی می باشد.


3.اقلامی که باید در قالب درخواست ویرایش تغییر داد :
نام و نام خانوادگی / رشته و مقطع تحصیلی / استان و شهر محل زندگی


البته اقلام قابل ویرایش بدون محدودیت در بند2 هم در درخواست ویرایش میتواند ویرایش نمود . همچنین در صورت نیاز به تغییر مدارک باید درخواست ویرایش ثبت گردد.


*** مسئولین فنی که قبلا در سامانه ثبت نام نموده اند،به سامانه جدید منتقل شده و با همان اطلاعات کاربری فعال خواهند بود.


*** در صورتی که مسئول فنی در حال حاضر با یک توزیع کننده قرارداد همکاری داشته و مشغول به کار است، با اطلاعات توزیع کننده به سامانه جدید منتقل شده و مشکلی نخواهد داشت.