کارشناسان واحد تجهیزات پزشکی

 

واحد

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

 

اداره تامین تجهیزات پزشکی

میترا خضری

 

07631282851

داخلی 2842

 

زهرا آمیخته

محسن قلاوندی

حسام روان بخش

اداره نظارت بر اصناف تجهیزات پزشکی

سمیه اسلامی

 

07631282851

داخلی 2856

 

فروغ امیری مرزائی

اداره نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی

پروین فرجی

07631282851

داخلی 2857

 

اداره نگهداشت تجهیزات پزشکی

فاطمه مجیدی فر

07631282851

داخلی 2822