کارشناسان واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر

 

واحد

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

امور دارویی

نیلوفر مشت زن

 

 

زهرا سالاری

امور شرکت ها

فرشته درساره

 

فرناز کنگی

کمبود دارویی

داریوش شهریاری

فاطمه حیدری

 

07631282803

190 داخلی 31

امور داروخانه ها

مریم صالح

31382843

شهناز اسمعیلی

مریم جمیل

واحد امور داروهای مخدر

کامبیز بشیرزاده

 

نرگس سلیمانی

امور بیمارستان ها

 

زینب پور رمضان

سید مرتضی حسینی

 31382843

مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم(DPIC)

زهرا حیدری

190 داخلی 32