مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

 

 

  •   نام و نام خانوادگی: مهندس مهرداد احمدی
  •   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
  •   سمت: مدیر آزمایشگاه کنترل موادغذایی-آرایشی و بهداشتی
  •   پست الکترونیکی: mehrdad.ahmadi@hums.ac.ir
  •   تلفن تماس:31382803-076