مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر شهرستان میناب

 

ردیف

نام مرکز

ساعت کاری

نشانی مرکز

شماره تماس

1

دولتی میناب

8الی12

میناب-میدان ولایت-جنب اداره اصناف

07642223636

2

سعادت

9الی13

میناب-بلوارامام-روبروی بانک مسکن

09128206466

3

نیایش

4الی8شب

میناب-بلوارامام-جنب عینک سازی بینا

07642231190

4

ارغوان

8الی12

میناب-سه راه بیمارستان-جنب ساندویچی گلها

07652228942

5

مهر

4الی8شب

میناب-خیابان شهید امینی-کوچه روبروی دارایی

07652228010

6

بهروان

8الی12

میناب-بلوار امام-جنب موسسه قوامین-کوچه121

07652227543

7

سلامت

4الی8شب

میناب-فلکه احمدآباد-جنب زیارت

07622222648

8

رازی

4الی8شب

میناب-بلوارامام-طبقه فوقانی بیمه آسیا

07642226992

9

طلوع نو

4الی8شب

میناب-بلوارامام-جنب مسجدامام

07642241524

10

همیاران

4الی8شب

میناب-سه راه بیمارستان قدیم-روبروی میناب مال

07642231131

 

 

11

مهر سلامت

4الی8شب

میناب- سه راه بیمارستان-روبروی میناب مال

-