مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر شهرستان حاجی آباد

 

ردیف

نام مرکز

ساعت کاری

نشانی مرکز

شماره تماس

1

بعثت

8الی12

بلوارشهیدبهشتی-روبروی بانک قوامین

07635425281

2

سیلک

4الی8شب

میدان امام خمینی-جنب داروخانه دکتر افتخاری

07635424772