مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر شهرستان بندرلنگه

 

ردیف

نام مرکز

ساعت کاری

نشانی مرکز

شماره تماس

1

رضا

8الی12

لنگه-خیابان شهید دستغیب- طبقه فوقانی داروخانه دکتر شاهمرادی

07644242241

2

مهرآهنگ

4الی8شب

لنگه-بندر کنگ-روبروی بانک ملت-طبقه فوقانی داروخانه دکتر بحری

07644231912

3

امید

4الی8شب

لنگه- بلوار انقلاب-خیابان بهزیستی-روبروی دفتر خدماتی

07644246228