دستورالعمل درخواست و تحویل داروی ریتالین

 

1 -داروخانه در قبال رویت کارت ملی یا شناسنامه ونسخه متخصص اطفال – مغز و اعصاب و یا روانپزشک مبادرت به تحویل دارو می نماید.

2 -داروخانه توجه داشته باشد که نسخه دارای مشخصات ذیل می باشد: نام پزشک – نوع متخصص – شماره نظام پزشکی

3 -بیمار مستقیما از پزشک مربوطه به داروخانه مورد درخواست بیمار ارجاع داده می شود و لزومی به مراجعه بیمار به معاونت غذا و دارو و یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها نمی باشد.

4 -داروخانه مشخصات بیماری را که برای اولین بار به داروخانه ها مراجعه می کند ثبت می نماید.

5 -بیمار که برای دفعات بعدی به داروخانه مراجعه می نماید از طریق کد ملی قابل ردیابی خواهد بود به این معنی که داروخانه قادر است بیمار از طریق کد ملی او سوابق تحویل داروی بیمار را بدست آورد و در چنین شرایطی داروخانه مجاز به تحویل دارو به بیمار مطابق با فاصله زمانی تعریف شده برا ی او خواهد بود.

6 -لازم بذکراست بیمار می تواند داروی خود را از هرکدام از داروخانه های مجاز به توزیع ریتالین دریافت نماید با این شرط که داروخانه باید قبل از تحویل دارو به بیمار سوابق داروئی او را بررسی نموده و در صورتی که تعجیل بیش از یک هفته در دریافت دارو وجود داشته باشد ( بیمار بخواهید داروی خود را زودتر از موعد دریافت نماید) از تحویل دارو به بیمار خودداری نماید.

7 -لازم به ذکر است تحویل داروی ریتالین به داروخانه ها مطابق با تعداد بیماران ثبت شده در داروخانه و تعداد داروی مصرفی آنها خواهد بود و سهمیه قبلی داروخانه در نظر گرفته نخواهد شد.

لازم بذکر است داروی ریتالین فقط در داروخانه های منتخب استان و شهرستانها توزیع می گردد.