صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت غذا  > صدور پروانه ها  > صدور و اصلاح پروانه بهره برداری  

صدور و اصلاح پروانه بهره برداری


 

   دانلود : مشخصات نقشه           حجم فایل 37 KB
   دانلود : تعهدنامه مدیر عامل           حجم فایل 38 KB
   دانلود : فرم گزارش بازدید کارشناسان           حجم فایل 60 KB
   دانلود : فرم وضعیت و امکانات ساختمانی           حجم فایل 61 KB
   دانلود : مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری بهداشتی           حجم فایل 53 KB