صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت غذا  > بخشنامه ها و دستورالعمل ها  > دستورالعمل و بخشنامه های کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی 

دستورالعمل و بخشنامه های کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی


 

 • برچسب گذاری تراریختگی
دانلود فایل
 • لیست مواد غذایی مورد بررسی برچسب گذاري و آزمون تراریختگی
دانلود فایل
 • حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد خوراکی و آشامیدنی (بازنگری چهارم : شهریور  1393)
دانلود فایل
 • ضابطه برچسب گذاری مواد غذایی 
دانلود فایل 
 • اعلام رخدادهای تراریخته 
دانلود فایل
 • آیین نامه اعطاء نشان ایمنی و سلامت بازنگری بهمن 1392(سیب سلامت)
دانلود فایل 
 • دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)- پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی
دانلود فایل
 • الزام اندازه گیری فاکتور های میکروبی جدید در مواد غذایی
دانلود فایل 
 • بخشنامه بازنگری ممنوعیت استفاده از چربی گیاهی در فرآورده های لبنی
دانلود فایل 
 • بخشنامه برچسب گذاری لیبل محصولات غذایی دقیقا مطابق پروانه ساخت
دانلود فایل 
 • بخشنامه ممنوعیت استفاده از گوشت جداسازی شده به روش مکانیکی (خمیر مرغ )در فرآورده های گوشتی
دانلود فایل 
 • چارت مسئولین فنی کارخانجات مشمول قوانین مواد خوراکی،آشامیدنی ،آرایشی  و بهداشتی
دانلود فایل 
 • دستور العمل اجرایی صدور و تمدید پروانه بهداشتی کارگاهی واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی
دانلود فایل 
 • دستور العمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای و گواهی بهداشت مدت دار جهت صادر کنندگان فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی
دانلود فایل 
 • دستور العمل اجرایی نحوه ی صدور تمدید نشان ایمنی و سلامت
دانلود فایل 
 • دستور العمل درج آرم سازمان غذا ودارو و شماره پروانه ساخت با واردات با شناسه نظارت بر برچسب مواد غذایی تولید داخل و وارداتی
دانلود فایل 
 • دستور العمل نحوه پایش فرآورده های دارای نشان ایمنی و سلامت در سطح عرضه
دانلود فایل 
 • دستور العمل نظارت بر واحد های تولیدی مواد غذایی مشمول قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
دانلود فایل 
 • دستورالعمل اجرایی در خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های مرتبط با مواد غذایی
دانلود فایل 
 • دستورالعمل اجرایی غذا های فراسودمند وغنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی
دانلود فایل 
 • دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و افزایش زمان ماندگاری مواد اولیه غذایی و آرایشی و بهداشتی
دانلود فایل 
 • دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه بهداشتی ساخت استفاده از ظرفیت خالی فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی
دانلود فایل 
 • دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه های بهداشتی انبار های نگه داری مواد و فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی
دانلود فایل 
 • دستورالعمل اجرایی نحوه صدور،اصلاح و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری واحد های کترینگ
دانلود فایل 
 • دستورالعمل اصلاح نام سازمان غذا و دارو
دانلود فایل 
 • دستورالعمل الحاقی صدور شناسه نظارت کارگاهی برنج
دانلود فایل 
 • دستورالعمل الزام اخذ پروانه های بهداشتی توسط واحد های تولیدی یخ
دانلود فایل 
 • دستورالعمل تعیین تکلیف محموله های پسته صادراتی به اتحادیه اروپا
دانلود فایل 
 • دستورالعمل تمدید پروانه مسئول فنی کارخانجات
دانلود فایل 
 • دستورالعمل واردات و تولید چای اسانس دار-کاربرگ اختصاصی چای اسانس دار
دانلود فایل 
 • لیست حداقل نمونه برای کنترل کیفی محصولات غذایی ، بهداشتی و آرایشی
دانلود فایل 
 • گروه فرآورده هاي کشاورزي
دانلود فایل 
 • گروه فرآورده هاي گوشتي
دانلود فایل 
 • گروه بسته بندي
دانلود فایل 
 • شيريني و شکلات
دانلود فایل 
 • نوشيدني
دانلود فایل