راهنمای ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه 

    دانلود فایل    

        سند راهنمای راهبردی داروخانه در سامانه مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سلامت محور

دانلود فایل

        سند راهنمای راهبردی شرکت های پخش در سامانه مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سلامت محور

دانلود فایل

        شيرخشك هاي رژيمي و غذاي ويژه 

دانلود فایل