صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت دارو > ریکال (جمع آوری دارو ) 


 

  • ريكال (جمع آوري ) تمام سري ساخت قرص لوزارتان پتاسيم شركت اكتوور كو 
دانلود فایل
  • استعلام در خصوص شربت هربال میکسچر مورخ 96/04/03
دانلود فایل
  • ریکال کپسول های پیا سکلیدین 300 میلی گرم مورخ 96/04/04
دانلود فایل
  • نامه جمع آوری دارو - مورخ 95/10/29
دانلود فایل 
  • نامه جمع آوری دارو - مورخ 95/10/13
دانلود فایل
  • ریکال یوتروپنین غیر اصل - مورخ 95/10/22
دانلود فایل
  • جمع آوری کپسول Vig RX شرکت شهاب تجارت شایگان با سری ساخت 32707 - مورخ 95/11/26
دانلود فایل
  • امحاء و مرجوع نمودن فرآورده Caltrex برند  Health Burst - مورخ 95/11/26
دانلود فایل