صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت غذا  > لیست محصولات غیر مجاز  

 

 

 دانلود : لیست محصولات غیر مجاز مورخ 1398/10/15

 دانلود : لیست محصولات غیر مجاز مورخ 1398/10/10

 دانلود : لیست محصولات غیر مجاز مورخ 1398/06/11

   دانلود : لیست محصولات غیرمجاز مورخ 1398/06/11           حجم فایل 263 KB
   دانلود : لیست محصولات غیرمجاز شماره دو مورخ 1398.05.05           حجم فایل 332 KB
   دانلود : لیست محصولات غیرمجاز مورخ 1398.05.05           حجم فایل 266 KB
   دانلود : لیست محصولات غیر مجاز مورخ 1398/04/22           حجم فایل 242 KB
   دانلود : لیست محصولات غیر مجاز مورخ 1398/03/27           حجم فایل 307 KB
   دانلود : لیست محصولات غیر مجاز 1398/03/28           حجم فایل 142 KB
   دانلود : لیست محصولات غیر مجاز 1398/02/22           حجم فایل 308 KB
   دانلود : لیست فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز 97.10.17           حجم فایل 454 KB
   دانلود : لیست فرآورده های غذایی و آشامیدنی غیر مجاز مورخ 97/10/02           حجم فایل 679 KB
   دانلود : محصول غیر مجاز رب گوجه فرنگی با نام تجاری کلو           حجم فایل 80 KB
   دانلود : ابطال مجوز های بهداشتی تولید لبنیات پاستوریزه کاله کرمانشاه           حجم فایل 132 KB
   دانلود : موسسه تجاري سيتي وان فاقد اعتبار می باشد           حجم فایل 78 KB
   دانلود : لیست محصولات غیر مجاز در سطح عرضه مورخ 97/04/30           حجم فایل 382 KB
   دانلود : محصول ترشیجات و شور رضا کاظمی با شماره مجوز م.خ/38/1010 مورخ 97/04/28           حجم فایل 77 KB
   دانلود : لیست محصولات غیر مجاز در سطح عرضه مورخ 97/04/26           حجم فایل 334 KB
   دانلود : محصول غیر مجاز آلوچه با نشان تجاری به دانه مورخ 97/04/02           حجم فایل 78 KB
   دانلود : لیست فراورده های غذایی و آشامیدنی غیرمجاز مورخ 97/03/12           حجم فایل 241 KB
   دانلود : محصول غیر مجاز آبغوره با نشان تجاری یک و یک مورخ 97/03/09           حجم فایل 78 KB
   دانلود : لیست فراورده های غذایی و آشامیدنی غیرمجاز مورخ 97/02/16           حجم فایل 736 KB
   دانلود : لیست فرآورده های غذایی و آشامیدنی غیر مجاز مورخ 97/01/18           حجم فایل 1288 KB
   دانلود : محصول غیر مجاز کلوچه با نشان تجاری 220           حجم فایل 80 KB
   دانلود : لیست محصولات غیرمجاز در سطح عرضه 96/08/10           حجم فایل 380 KB
   دانلود : محصول غیر مجاز آب انار طبیعی با نام تجاری ترش ایچ           حجم فایل 81 KB
   دانلود : لیست محصولات غیرمجاز در سطح عرضه 96/07/01           حجم فایل 1519 KB
   دانلود : فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز 96.2.16           حجم فایل 367 KB
   دانلود : لیست محصولات غیر مجاز در سطح عرضه 95/4/20           حجم فایل 3467 KB