صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت غذا  > نمونه فرم ها و فرایندها 

نمونه فرم ها و فرآیندها


 

 

   دانلود : TTAC           حجم فایل 136 KB
   دانلود : فرم های خودارزیابی PRPS           حجم فایل 319 KB
   دانلود : فرم ارزیابی مسئول فنی           حجم فایل 92 KB
   دانلود : فرم تبادلات اطلاعات بین دانشگاه های علوم پزشکی           حجم فایل 85 KB
   دانلود : فرم ثبت و رسیدگی به شکایات           حجم فایل 81 KB
   دانلود : فرم استعلام اصالت مجوزهای بهداشتی محصولات           حجم فایل 85 KB
   دانلود : فرم اعلام نتیجه رسیدگی به شاکی           حجم فایل 73 KB
   دانلود : عدم انطباق عمده کلی - جزئی           حجم فایل 45 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی رسیدگی به شکایات           حجم فایل 594 KB