صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت تحقیق و توسعه  > اطلاع رسانی دوره های آموزشی 


1 . برگزاری کنفرانس علمی یک روزه طب سنتی و فرآورده های طبیعی (دارای امتیاز بازآموزی)

     

     زمان : 7 اردیبهشت ماه 1396

 


2 . سمینار گزارش عوارض دارویی و پیشگیری از خطاهای دارویی (دارای امتیاز بازآموزی)

      زمان : 15 تیرماه 1396      دانلود فایل : 

 


3 . سمینار گزارش عوارض دارویی و پیشگیری از خطاهای دارویی (دارای امتیاز بازآموزی)

     زمان : 21 تیرماه 1396      دانلود فایل : 

 


4 . سمینار آموزش رابطین سلامت شهرستان بندرعباس

     زمان : 26 تیرماه 1396      دانلود فایل :