ارتباط با آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

 

آدرس :بندرعباس، گلشهر - خیابان دانشگاه - ضلع غربی بیمارستان خلیج فارس- معاونت غذا و دارو هرمزگان- طبقه اول- آزمایشگاه کنترل غذا و دارو هرمزگان

 

تلفن تماس:31382803-076

 

کدپستی: 7919783142 

 

ایمیل: fdlab.hormoz@gmail.com