صفحه اصلی > معرفی معاونت  > تحقیق و توسعه 

 

 معرفی مدیریت تحقیق و توسعه 

  - نام و نام خانوادگی: صفا انصاری قشمی

  - محل خدمت : معاونت غذا و داروی هرمزگان

  - سمت: کارشناس امور دارویی ، مسئول واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو هرمزگان

  - پست الکترونیک : ansarisa2018@gmail.com

 

  مدرک تحصیلی   

 

  - دکترای حرفه ایی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (1393)

 

  سوابق شغلی  

  - 4 سال 

  -  مسئول فنی تعدادی از داروخانه‏ های استان

  -  کارشناس واحد امور دارویی معاونت غذا و دارو استان هرمزگان طی سال‏ های 1393-1395

  -  مسئول واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی استان هرمزگان از مرداد 1396 تا کنون

 مقاله: 

  Ansari Qeshmi S, Dabbagh F, 2016 Jun, Bioinformatics evaluation of the possibility of heat shock proteins asautoantigens  -     

in multiple sclerosis based on molecularmimicry hypothesis Journal of Neuroimmunol.; 295-296:100-21