صفحه اصلی > معرفی معاونت  > مدیریت تجهیزات پزشکی 

   معرفی مدیریت واحد تجهیزات پزشکی   


   - اسحق عامری سیاهویی

 

   سوابق علمی و اجرایی مدیریت واحد تجهیزات پزشکی   


   - رئیس مرکز رشد میناب سال 91

   - مسئول بسیج استاد دانشگاه های میناب سال 91
 
   - مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب سال 91
 
   - تدریس در دانشگاه آزاد میناب در گروه های الکترونیک و کامپیوتر سال 90 الی92
 
   - تدریس در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گروه پزشکی درسال 92
 
   - مشاور جوان کنگره شهدای هرمزگان در سال 89
 
   - انتخاب به عنوان جوان برتر هرمزگان درسال 89
 
   - انتخاب به عنوان جوان برتر در جشواره حضرت علی اکبردر سال 90
 
   - انتخاب به عنوان مخترع برترمنطقه در سال 90
 
   - نماینده فرهیختگان علمي استان هرمزگان در اجلاس وحدت اسلامي شهريور در سال 91
   
   - نماينده فرزندان شاهد در مجلس معتمدين معين در سال 91
 
   - سخنراني در ديدار مقام معظم رهبري با دانشجويان و نخبگان كشور در سال90
 
   - كسب مدال طلا در مسابقات جهاني اختراعات سوئيس در سال 2010
 
   - كسب مدال طلا در مسابقات جهاني اختراعات سوئد در سال 2011
 
   - كسب مدال نقره در مسابقات جهاني كرواسي در سال 2009
 
   - كسب مدال نقره در مسابقات جهاني سوئيس در سال 2010
 
   - كسب مدال نقره در مسابقات جهاني لهستان در سال 2011
 
   - كسب مدال نقره در مسابقات جهاني لهستان در سال 2011

   دانلود : شرح وظایف واحد تامین           حجم فایل 34 KB
   دانلود : شرح وظایف واحد نگهداشت و آموزش           حجم فایل 38 KB
   دانلود : شرح وظایف واحد کارپردازی           حجم فایل 36 KB
   دانلود : شرح وظایف واحد نظارت و ارزیابی           حجم فایل 32 KB