صفحه اصلی > معرفی معاونت  > مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر 

 

 معرفی مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر 

  - نام و نام خانوادگی: سید محسن مرتضویان

  - محل خدمت:معاونت غذا و داروی هرمزگان

  - سمت:مدیر نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

  - پست الکترونیک:Mohsen.mortazavian@gmail.com

 

  سوابق تحصیلی  

   1379-1386

  - دکترای عمومی داروسازی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

   1386-1392

  - دکترای تخصصی فارماکولوژی (داروشناسی)-دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  سوابق پژوهشی  

  مقاله های چاپ شده 


1

 Sajjadi SE, Ghannadi A, Kukhedan AJ, Mortazavian SM. Chemical constituents of the essentialoil of DoremaaucheriBoiss. from Iran. J. Med. Arom. Plant Sci. 2011;33:415-7.


2

 Ghannadi A, Sajjadi SE, Kukhedan AJ, Mortazavian SM. Volatile Constituents of Flowering Aerial Parts of Chaerophyllum macropodum Boiss. from Iran. Journal of Essential Oil Bearing Plants. 2011 Jan 1;14(4):408-12.


3

 Mortazavian SM, Ghorbani A, Ghorbani Hesari T. Effect of hydro-alcoholic extracts of viola tricolor and its fractions on proliferation of cervix carcinoma cells. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012;15(22):9-16.


4

Mortazavian SM, Ghorbani A. Antiproliferative effect of viola tricolor on neuroblastoma cells in vitro. Australian Journal of Herbal Medicine. 2012;24(3):93.


5

Mortazavian SM, Parsaee H, Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Ghorbani A, Sadeghnia HR. Acetylcholinesterase inhibitors promote angiogenesis in chick chorioallantoic membrane and inhibit apoptosis of endothelial cells. International journal of Alzheimer’s disease. 2013 Sep 16;2013.


6

Sadeghnia HR, Ghorbani Hesari T, Mortazavian SM, Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Ghorbani A. Viola tricolor induces apoptosis in cancer cells and exhibits antiangiogenic activity on chicken chorioallantoic membrane. BioMed Research International. 2014 Aug 28;2014.


7

 Mortazavian SM, Hosainian Z, Ghorbani A. The Effect of Hydroalcoholic Extracts of Dorema aucheri, Stachys pilifera and Trachyspermum copticum on Proliferation of Rat Brain Oligodendrocytes. Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services. 2014 Nov 1;22(95).


  سخنرانی، مقاله های فارسی و ارایه پوستر  

1.      سخنرانی در همایش گیاهان دارویی دانشگاه شاهد سال 1386.

2.      سخنرانی در همایش گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال 1392.

3.      تاثیر داروهای قلبی عروقی بر استخوان. ماهنامه دارویی رازی. آذر 1392.

4.      مصرف داروهای روان پزشکی در زمان بارداری. ماهنامه دارویی رازی. دی 1392.

5.      اثر ضد توموري گياه بنفشه بر سلول هاي نوروبلاستوما. کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان. ژانویه 2012.

6.      القاآپوپتوز در سلول های کارسینوم گردن رحم توسط عصاره اتانولی بنفشه. کنگره بین المللی هم اندیشی سرطان. آگوست 2012 .

7.      سر دبیر فصلنامه غذا و داروی معاونت غذا و داروی هرمزگان

8.     سردبیر ماهنامه دارویی معاونت غذا و داروی هرمزگان

9 . برگزاری بازآموزی و سخنرانی در رابطه با طب سنتی و فرآورده های طبیعی (اردیبهشت 96گزارش عوارض دارویی و پیشگیری از خطاهای           دارویی (15 و 21 تیرماه 96)، آموزش رابطین سلامت (26 تیرماه 96)، رفتار حرفه ای در داروسازی(5 شهریور 96)، توانمندسازی                           داروسازان بیمارستانی (29 مهر 96)، فارماکوویژیلانس (22 آذر 96)، مقاومت میکروبی (23 آذر 96).

  سوابق شغلی  

·         مسوول فنی داروخانه امام بیمارستان امام رضا مشهد 1386-1392

·         دبیر کمیته دارو و درمان بیمارستان امام سجاد تهران 1393

·         مسوول فنی داروخانه بیمارستان خاتم الانبیا بندرعباس 1394

·         مدیر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی هرمزگان  سال 1395

·         مدیر نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر معاونت غذا و داروی هرمزگان سال 1396

  فعالیت های مورد علاقه  

·         ارتقا و توانمندسازی سیستم داروسازی

·         پژوهش در زمینه نوروفارماکولوژی و بیماری های نورودجنریتیو

·         پیشگیری از تداخل های داروسازی و خطاهای دارویی

 

 

 

     شرح وظایف مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر    


                1-  نظارت و بازرسی از داروخانه ها

                2-  نظارت و بازرسی از شرکت های پخش دارویی

                3-  نظارت بر توزیع دارو

                4-  تدارک و توزیع داروها ی مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش 

                5- رسیدگی و پاسخگویی به شکایات وارده حقیقی یا حقوقی از داروخانه ها ( در تمامی حالات ) و شرکت های توزیعی 

                6- رسیدگی و کارشناسی اقلام دارویی مکشوفه قاچاق و تقلبی و اعلام شکایت از متخلفین

                7- پی گیری تخلفات دارویی از طریق مراجع قانونی مربوطه 

                8-  برنامه ریزی و نظارت بر توزیع داروها ی بیماران خاص

                9- تهیه، توزیع، جمع آوری و امحاء کوپن شیر خشک و نظارت بر توزیع در استان

                10- خدمات دارویی شامل پاسخگویی به مراجعین حضوری، تلفنی و مکاتبه ای در خصوص نحوه تهیه داروی خاص و هماهنگی

                      با شرکتهای مربوطه

                11-  نظارت بر عملکرد شبکه های بهداشت و درمان استان 

               12- نظارت بر عملکرد داروخانه های بیمارستانی 

                13-  انجام مکاتبات اداری با واحدهای تحت نظارت جهت ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل و نتایج بازدید های انجام شده

                14-  شرکت در جلسات، سمینارها، کارگاهها و کنگره های مرتبط 

                15-  نظارت موردی و گروهی بنا به درخواست دستگاههای دیگر مانند سازمان بازرگانی یا نیروی انتظامی جهت اجرای طرح های ضربتی

                       یا موردی از واحدهای تحت نظارت

                16- تهیه و توزیع داروهای مخدر و نظارت بر مصرف انها

                     1-16 ) تهیه و توزیع داروهای مخدر در سطح مراکز درمانی و نظارت برمصرف : (بیمارستان- درمانگاه- مرکزترک اعتیاد )

                     2-16 ) تهیه و توزیع داروهای مخدر در سطح بیماران سرطانی و صعب العلاج و نظارت برمصرف

                     3-16 ) امحاء پوکه ها و بلیسترهای باقیمانده داروهای مصرفی 

                     4-16 )  صدور مجوز و نظارت برعملکرد نمایندگیها ی توزیع الکل

                17- صدور پروانه های دارویی

                     1-17 ) صدور و ابطال پروانه تاسیس

                     2-17 ) صدور و تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه 

                     3-17 ) تبدیل نوع فعالیت داروخانه

                     4-17 ) انتقال محل داروخانه در شرایط خاص 

                     5-17 ) صدور مجوز توزیع