صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت دارو > اطلاعیه های دارویی 

اطلاعیه های دارویی


 

  • ممنوعیت عرضه فرآورده های سلامت با برچسب قدیمی
دانلود فایل 
  • اصلاحیه تاریخ  " ممنوعیت عرضه فرآورده های سلامت با برچسب قدیمی "
دانلود فایل 
  • درخصوص روغن شتر مرغ با نام تجاری تکسو شرکت بانی طب آریا 
دانلود فایل